Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tham gia Hội nghị trực tuyến toàn Quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 04/12/2023, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức điểm cầu trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, do Ban chấp hành Trung ương Đảng tổ chức tại Hội trường Ba Đình tới 16.242 điểm cầu cho 1.441.261 cán bộ, lãnh đạo, đảng viên tham gia học tập.

Đồng chí Phạm Minh Chính UVBCT - Thủ tướng Chính phủ truyền đạt tại hội nghị

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám tập trung vào 4 chuyên đề, gồm: chuyên đề 1: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; chuyên đề 3: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; chuyên đề 4: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước truyền đạt

Điểm cầu tại Sở NN&PTNT dự hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 8 

Tham dự điểm cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có lãnh đạo Đảng ủy, các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ và gần 207 cán bộ, đảng viên của 14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở, 100% đảng viên trong Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt.

Cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở NN và PTNT tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt 

Ngay sau Hội nghị này, để triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: (1) Tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; về vị trí, tầm quan trọng của phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; (2) Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền; đổi mới và đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; (3) Hiện đại hoá công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hoá quy trình quản lý và tổ chức thực hiện chính sách của đơn vị; (4) Đề cao trách nhiệm của các đảng viên là trí thức, nhất là trí thức làm lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trách nhiệm nêu gương gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong đơn vị.

Nguồn: Ban biên tập - Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 535
Hôm qua: 667
Đang online: 35
Tổng lượt truy cập :1335786