Giới thiệu
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH YÊN BÁI
1. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, hoạch toán độc lập.
2. Quỹ có chức năng vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.
3. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại để hoat động theo quy định của pháp luật.
4. Tên giao dịch quốc tế: Yen Bai Forest Protection and Development Fund. Viết tắt là : Yen Bai FPDF.
5. Trụ sở của Quỹ đặt tại: Tổ 10, phương Đồng Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 
6. Tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ, gồm: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Quỹ.
(1) Hội đồng quản lý Quỹ: Hội đồng quản lý Quỹ gồm đại diện của Uỷ ban nhân dân tỉnh và đại diện một số sở, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Hội đồng có 09 thành viên do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, gồm Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và các Uỷ viên.
(2) Ban Kiểm soát Quỹ: Ban Kiểm soát Quỹ có không quá 03 thành viên, gồm: Trưởng Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.
(3) Ban Điều hành Quỹ: Ban điều hành Quỹ hoạt động theo chế chuyên trách, gồm có Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 02 phòng chuyên môn.
Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 519
Hôm qua: 596
Đang online: 23
Tổng lượt truy cập :1296492