Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái, Quảng Nam giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

           Ngày 8/10/2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam để trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) kể từ khi Luật Lâm nghiệp, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức của hai đơn vị đã trao đổi, chia xẻ nhiều nội dung, như: Kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thời gian qua và 9 tháng đầu năm 2019; cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành Quỹ, kinh nghiệm tổ chức thực hiện trong việc thu, chi tiền DVMTR; thực hiện chi trả tiền DVMTR qua tài khoản đối với nhóm hộ, cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng; sự phối hợp giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng với cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh, cấp huyện trong các hoạt động liên quan đến chi trả DVMTR, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị phối hợp; công tác kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng tiền và chi trả tiền DVMTR cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng đối với các chủ rừng là tổ chức; sử dụng tiền DVMTR không xác định được đối tượng chi; xây dựng quy chế hoạt động và kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát; những khó khăn vướng mắc thực hiện chính sách chi trả DVMTR...
 

(Ảnh: Một số hoạt động tại buổi học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Yên Bái và Quảng Nam) 
 
Học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Yên Bái, Quang Nam không chỉ là cơ hội quý để Quỹ cấp tỉnh rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của mỗi địa phương trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR, mà còn là dịp gặp gỡ, nâng cao tình đoàn kết, gắn bó giữa các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng./.
Nguồn: BBT Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái
Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 625
Hôm qua: 667
Đang online: 42
Tổng lượt truy cập :1335876