Hội nghị triển khai công tác rà soát, xác định diện tích rừng và các đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực mới năm 2023

Ngày 20/9/2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức hội nghị triển khai rà soát, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực mới năm 2023, đồng chí Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và đơn vị tư vấn Phân viện Điều tra, quy hoạch rừng Đông bắc bộ.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Chủ trì hội nghị

Với mục tiêu rà soát, xác định diện tích rừng và các đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực Nhà máy nước mặt sông Đuống (phần diện tích mới phát sinh chưa được rà soát); lập hồ sơ quản lý cho chủ rừng là tổ chức, Uỷ ban nhân dân cấp xã nhằm phục vụ công tác quản lý rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Đồng chí Tô Xuân Quý, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung yêu cầu của công tác rà soát, đề xuất phương pháp triển khai và các giải pháp cụ thể thực hiện rà soát đối với từng đối tượng chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã để từ đó đi đến thống nhất, đảm bảo kết quả rà soát xác định chính xác được hiện trạng rừng, đối tượng chi trả, thiết lập được hồ sơ quản lý rừng cho từng đối tượng chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Toàn cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị cần tập trung, phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

        Một là, Chuẩn bị tốt các văn bản pháp lý để triển khai, tổ chức thực hiện tại địa bàn 5 huyện; tổ chức các hội nghị tại cơ sở, bàn cụ thể, thống nhất các nội dung kỹ thuật, phương pháp xác định và cùng với địa phương thực hiện việc rà soát diện tích rừng có cung ứng DVMTR đúng với thực tế tại địa phương. Giao Quỹ làm đầu mối liên hệ làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các hạt Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn Đông Bắc Bộ;

        Hai là, Trong quá trình thực hiện rà soát diện tích rừng cần làm rõ các nội dung: Xác định rõ ràng ranh giới giữa 2 loại rừng, rừng tự nhiên và rừng trồng; Đối với diện tích rừng xâm lấn: cùng với Ủy ban nhân dân xã, hạt kiểm lâm xác định cụ thể các lô diện tích rừng bị xâm lấn trên địa bàn, không xác định hộ gia đình quản lý, sử dụng mà chỉ thể hiện lô, diện tích, trạng thái và hồ sơ để quản lý;

        Ba là, Hệ thống bản đồ nền phục vụ cho đợt rà soát: Thống nhất lấy bản đồ Quy hoạch đất đai đã được Thủ tướng Chính phủ phe duyệt tại Quyết định số: 1086/QĐ-TTg ngày 18/9/2023; Bản đồ điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định 221/QĐ-UBND bàn bản đồ nền; Bản đồ theo dõi diễn biễn rừng năm 2022 để thực hiện trong quá trình rà soát;

      Bốn là. Chỉ rõ các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện của các đơn vị liên quan thực hiện như Chi cục Kiểm lâm; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, tư vấn Phân viện Điều tra, quy hoạch rừng Đông bắc bộ nhằm triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, xác định diện tích rừng và các đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực Nhà máy nước mặt sông Đuống trên địa bàn 5 huyện, thành phố đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ đề ra. 

Nguồn: Ban biên tập - Quỹ BVPTR tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 628
Hôm qua: 667
Đang online: 43
Tổng lượt truy cập :1335879