Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng sinh hoạt chuyên đề học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng tiêu cực

Sáng ngày 05 tháng 6 năm 2023, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tổ chức đợt sinh hoạt chuyên về học tập, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Đồng chí Tô Xuân Quý Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề đề trên sổ tay đảng viên điện tử và trực tiếp truyền đạt các nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông qua các Slide PowerPoint.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1 là một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phần 2 là nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc; Phần 3 là Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Tác phẩm là tổng hợp những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư được đúc rút từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này. Cuốn sách đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Với tinh thần học tập tập trung, nghiêm túc, các đồng chí đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị đã tiếp thu, nắm bắt cơ bản những vấn đề cốt lõi nhất của tác phẩm. Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp cho mỗi cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, từ đó đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “từ sớm, từ xa”, đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Thông qua nội dung của cuốn sách, mỗi cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị nhận thức sâu sắc nội dung về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện khát vọng xây dựng quê hương Yên Bái hạnh phúc, giàu đẹp, văn minh, hiện đại; qua đó hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh, không ngừng nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của đơn vị.

Nguồn: Ban biên tập - Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 634
Hôm qua: 530
Đang online: 25
Tổng lượt truy cập :1316872