Yên Bái hoàn thành mục tiêu của năm 2021 về thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh

       Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 13/6/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”. Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân các, huyện, thị xã thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực, sát với điều kiện thực tế. Các địa phương đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo, tuyên truyền vận động các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia trồng cây xanh.

  Ảnh: trồng cây phân tán tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình 

        Theo Kế hoạch năm 2021 toàn tỉnh phấn đấu trồng được 5.665.000 cây xanh trong đó trồng cây phân tán là 4.420.000 cây, trồng rừng mới tập trung là 575 ha quy số cây là 1.245.000 cây. Để cụ thể hóa mục tiêu trên Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát quy hoạch sử dụng đất, trong đó xác định quỹ đất trồng mới rừng phòng hộ, đất trồng mới rừng sản xuất (nhất là trồng rừng gỗ lớn); đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị, khu dân cư, công sở, đường giao thông; đất có thể trồng cây xanh nông thôn,…; xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh phân tán hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025 để huy động nguồn vốn. Đảm bảo diện tích đất đai thuộc các đối tượng trồng cây phân tán phải có chủ quản lý cụ thể, rõ ràng. Quỹ đất dự kiến trồng rừng, trồng cây phân tán phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, của địa phương và không tranh chấp.

       Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của Ủy ban nhân dân các cấp, kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh được triển khai sâu rộng với sự tham gia đông đảo của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên toàn tỉnh, công tác trồng cây phân tán, trồng rừng mới tập trung đã có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tốt. Tổng số cây phân tán đến nay trên toàn tỉnh đã trồng được 5.687.200/5.665.000 cây, đạt 100,4 % so với kế hoạch giao. Duy trì tỷ lệ che phủ của rừng đạt 63%.

  Ảnh minh họa 

Trồng cây phân tán với mục tiêu tạo cảnh quan xanh, thân thiện với môi trường ở cả khu vực thành thị và nông thôn; việc trồng cây cần phải rõ địa điểm, vị trí, loài cây, số lượng...và phải được giao cho tổ chức, cá nhân chăm sóc, bảo vệ đảm bảo cây sau khi trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Do đó, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, giám sát, phân công trách nhiệm cho các đơn vị chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện trồng, chăm sóc bảo vệ quản lý rừng và cây xanh theo quy định. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Nguồn: Ban biên tập - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái
Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 611
Hôm qua: 667
Đang online: 42
Tổng lượt truy cập :1335862