Triển khai nhiệm vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020

        Ngày 21 tháng 02 năm 2020, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức hội nghị thường kỳ quý I năm 2020 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ dự, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; lãnh đạo UBND, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí lãnh đạo các ngành là thanh viên Hội đồng quản lý, Ban điều hành, Ban kiểm soát Quỹ.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát biểu tại Hội nghị

         Trong năm 2019, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở ban ngành, Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tập trung triển khai và thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Tham mưu, đề xuất kịp thời với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách 24 cơ sở sản xuất công nghiệp, 01 cơ sở nuôi trồng thủy sản có sử dụng DVMTR (Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 21/8/2019) và phê duyệt diện tích lưu vực nội tỉnh có cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái làm căn cứ thực hiện.  Ký thêm 13 hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR nội tỉnh, đưa tổng số hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR đã ký với Quỹ lên 40 hợp đồng, trong đó cơ sở sản xuất Thủy điện (21 hợp đồng), cơ sở sản xuất Nước sạch (07 hợp đồng) và cơ sở sản xuất công nghiệp (12 hợp đồng). Tổng số các đơn vị sử dụng DVMTR liên tỉnh (trung ương điều phối) và nội tỉnh (Quỹ tỉnh thu trực tiếp) thực hiện chi trả DVMTR là45 đơn vị, trong đó: nội tỉnh 32 đơn vị (thủy điện 24, nước sạch 8); trung ương 13 đơn vị (thủy điện 12, nước sạch 01).
Kết quả thu tiền DVMTR năm 2019 đạt 102,2% so với kế hoạch (129.346,8 triệu đồng), bằng 104,2% so với cùng kỳ năm trước. Chi thanh toán 115.434,0 triệu đồng tiền DVMTR năm 2018 cho các chủ rừng, đạt 100% so với kế hoạch (100% số tiền được chi trả qua hệ thống thanh toán điện tử tài khoản ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và dịch vụ Bưu điện).
Thu 1.380,4 triệu đồng tiền trồng rừng thay thế (tương đương với 30,58 ha) của 13 dự án, 23 hộ gia đình, cá nhân có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và nâng cao hiểu biết tiếp cận chính sách chi trả DVMTR rộng rãi bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng, như: xây dựng 03 bản tin truyền hình, 05 bài báo tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR; cắm 03 Bảng tuyên truyền về chính sách và In ấn và phát hành 40.000 tờ gấp tuyên truyền, 623 quyển lịch blog năm 2020 để phát cho các chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng, Tố chức 37 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, triển khai một số nội dung thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2019 cho các đối tượng là cán bộ cấp huyện, lãnh đạo xã và người dân.
Công tác kiểm tra, giám sát chi trả tiền DVMTR, quản lý và sử dụng tiền DVMTR cũng đã được Quỹ quan tâm triển khai thực hiện, phối hợp với các Hạt Kiểm lâm cấp huyện kiểm tra, giám sát cấp xã chi trả tiền DVMTR cho các đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng; tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Đoàn công tác kiểm tra việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng đảm bảo việc trả tiền DVMTR công khai, minh bạch, đủ và đúng đối tượng được thụ hưởng.
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR rừng năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nhấn mạnh: Ban điều hành Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đa dạng bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp thực tiễn;rà soát, ký mới hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR đối với các đơn vị sử dụng DVMTR mới đi vào hoạt động theo đúng quy định; khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thu, chi năm 2020, kết quả xác định diện tích rừng có cung ứng DVMTR năm 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Ảnh: Các đồng chí phát biểu ý kiếm tham gia tại Hội Nghị
Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, gắn với chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nội dung: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, trong đó bổ sung nhiệm vụ thực hiện chính sách chi trả DVMTR; chỉ đạo, hướng dẫn Hạt kiểm lâm, UBND cấp xã xây dựng hồ sơ quản lý rừng theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức giao khoán bảo vệ rừng ngay từ đầu năm 2020, trọng tâm là giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên ổn định, lâu dài cho cộng đồng dân cư thôn, bản làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng theo quy định của pháp luật hiện hành; chỉ đạo các ban ngành, Hạt kiểm lâm và các cơ quan, đơn vị liên quan cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chi trả, quản lý, sử dụng tiền DVMTR đối với UBND cấp xã, đảm bảo chi đúng, chi đủ, công khai, minh bạch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp huyện, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16 thông qua, làm căn cứ phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
 Nguồn: BBT Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái
Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 556
Hôm qua: 667
Đang online: 38
Tổng lượt truy cập :1335807