Sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) - Thành tựu và bài học kinh nghiệm”

            Sáng ngày 03/9/2019, Chi bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) - Thành tựu và bài học kinh nghiệm”.

100% đảng viên trong chi bộ và một số quần chúng ưu tú công tác tại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái tham gia sinh hoạt, đồng chí Tô Xuân Quý - Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ chủ trì buổi sinh hoạt.
 

Ảnh sinh hoạt Chị Bộ

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng đã cùng trao đổi, những nội dung chính và giá trị cốt lõi của Di chúc; thành tựu nổi bật của cả nước, của tỉnh Yên Bái trong 50 năm thực hiện Di chúc của người; thảo luận liên hệ với cơ quan, đơn vị; Bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện Di chúc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới
Tại buổi sinh hoạt, đảng viên và quần chúng ưu tú trong Chi bộ đã được học tập, thấm nhuần ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân.
 
 
(Ảnh họp Chi bộ - Phần thảo luận)
Ý kiến thảo luận của các đảng viên và quần chúng ưu tú Chi bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng thống nhất: Đã 50 năm trôi qua nhưng bản Di chúc thiêng liêng của người mãi là một văn kiện lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh toàn bộ tinh hoa tư tưởng, tâm hồn và đạo đức trong sáng, đẹp đẽ của một lãnh tụ rất đời thường mà rất vĩ đại, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đồng thời, các ý kiến nhấn mạnh sự tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; Khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi; nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện Di chúc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới của Chi bộ…
Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư chi bộ đã quán triệt:
Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực; mỗi người hãy “tự soi, tự răn, tự sửa”, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, học và làm theo Bác từ những điều nhỏ bé, bình dị nhất; để tư tưởng, phong cách, đạo đức của Người tiếp tục thẩm thấu, ăn sâu vào suy nghĩ, hành động của cán bộ, đảng viên.
Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng giữ gìn đoàn kết, nhất trí trong Đảng “như giữ gìn con ngươi của mắt mình” như Bác Hồ đã dạy; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, đồng đội, quan tâm, thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần “Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”; không ngừng học tập, sáng tạo, rèn luyện “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Tránh xa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, công việc được giao, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của nhân dân”; đẩy mạnh “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu”; thường xuyên rèn luyện đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, quý trọng tài sản của Nhà nước, công sức lao động của nhân dân. Hình thành phong cách làm việc sâu sát, gần dân, trọng dân “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết tránh”; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” như lời Bác căn dặn, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết; “trong xã hội không có gì quý bằng sự lao động và không hạnh phúc nào quý bằng được phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” như di nguyện của Người.
Tập trung cao độ vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2019.
 
Nguồn: BBT Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 709
Hôm qua: 530
Đang online: 25
Tổng lượt truy cập :1316947