Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nghiêm túc chấp hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái như: Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 ban hành quy chế văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ảnh: Giờ làm việc của viên chức Quỹ BVPTR

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã tổ chức họp, quán triệt các nội dung mà Chỉ thị số 26/CT-TTg và các văn bản của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tới 100% cán bộ viên chức và người lao động. Đồng thời điều chỉnh, bổ xung Quy chế làm việc của đơn vị. Xây dựng nội quy cơ quan, nội quy tiếp công dân, Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái phù hợp với các quy định hiện hành...

Ảnh: Nội quy cơ quan và tiếp công dân tại Quỹ BVPTR

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái tiếp tục xây dựng đơn vị đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của đơn vị với tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử và đạo đức, lối sống và trang phục của cán bộ viên chức và người lao động. Đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, phục vụ xã hội.

                                      Nguồn: Ban biên tập Quỹ BVPTR- Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 679
Hôm qua: 667
Đang online: 35
Tổng lượt truy cập :1335930