Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng với phong trào thi đua Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019
Sáng ngày 24/6/2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Tô Xuân Quý – Giám đốc Quỹ chủ trì hội nghị. 
Hưởng ứng phong trào thi đua do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái phát động với chủ đề: “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới” đóng góp thành tích của ngành Nông ngiệp trong phong trào thi đua của Tỉnh Yên Bái“Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo, giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020”; “Phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”
Với phương châm "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019” Trong 6 tháng đầu năm 2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua 6 tháng đầu năm, nội dung thi đua bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và tích cực lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban giám đốc, cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ Quỹ đã đạt được những kết quả tích cực, nổi bật đó là:
1. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ viên chức và người lao động, tổ chức các buổi học tập theo chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền trong cán bộ, viên chức, người lao động thấm nhuần về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ Chính trị về “ Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” từ đó đã nâng cao ý thức trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị.
 
(ảnh: Đ/c Tô Xuân Quý - Giám đốc Quỹ khai mạc hội nghị)
2. Về công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, như: Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Thực hiện công tác truyền thông bằng nhiều hình thức như viết tin bài, xây dựng tờ rơi, áp phích và các buổi phát thanh trên hệ thống loa tại các xã, thôn bản với nội dung đơn giản giúp người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, dễ hiểu, dễ tiếp cận chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). 6 tháng đầu năm đã có 14 tin bài về hoạt động của Quỹ phát trên sóng truyền hình Yên Bái và đăng tải trên trang thông tin điện tử Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Báo Yên Bái, Báo Tài nguyên môi trường; phối hợp với ViettelPay chi nhánh Viettel Yên Bái tổ chức 03 lớp tập huấn mở tài khoản Viettel Pay tại xã Hòa Cuông, Hưng Khánh huyện Trấn Yên.
3. Về chuyên môn, Quỹ đã tham mưu, đề xuất nhiều văn bản, báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chính sách chi trả DVMTR. Kết quả thu, chi tiền DVMTR trong 6 tháng đầu năm đã thu được 30.841,5 triệu đồng đạt 79% so với kế hoạch, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Quỹ đã chi tiền DVMTR năm 2018 cho các chủ rừng bằng hình thức không sử dụng tiền mặt thông qua hệ thống thanh toán điện tử Viettel Pay, qua tài khoản ngân hàng, Kho bạc và qua dịch vụ Bưu điện với tổng số tiền là trên 115 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch đề ra). Bên cạnh đó Quỹ đã tiến hành ký kết lại 27/27 hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với các đơn vị sử dụng DVMTR trên địa bàn tỉnh.
 
  (ảnh: Đ/c Nguyễn Công Thành phát động phong trào thi đua)
Để công tác thi đua khen thưởng năm 2019 đạt kết quả tốt, Chi bộ Đảng, Ban giám đốc Quỹ tiếp tục phát động thi đua 6 tháng cuối năm, thi đua lập thành tích kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945-19/8/2019); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019); Kỷ niệm 61 năm ngày Bác Hồ lên thăm tỉnh Yên Bái (25/9/1958-25/9/2019) và kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (14/11/1945-14/11/2019).
* Hưởng ứng phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2019
1Về công tác tuyên truyền
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ viên chức và người lao động,Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phổ biến và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2019 của Bộ Chính trị khóa VI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản, chỉ thị khác của cấp trên
2. Công tác chuyên môn.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng bằng nhiều hành hình thức đến mọi tầng lớp nhân dân. Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019 đủ điều kiện chi trả DVMTR làm cơ sở chi trả tiền DVMTR năm 2019 cho các chủ rừng. Đôn đốc các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng kê khai, nộp tiền dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2020. Đàm phán, ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh; các cơ sở nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế của các tổ chức, cá nhân sau khi đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ theo quy định. Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tiến hành kiểm tra tiến độ, nghiệm thu các hạng mục trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế tại các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, làm căn cứ giải ngân tiền trồng rừng thay thế theo quy định. Kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ. Tổng hợp, rà soát, triển khai mở tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử ViettelPay để phục vụ cho việc chi trả tiền DVMTR năm 2019 và những năm tiếp theo.
Hoàn thiện Phương án tự chủ tài chính của Quỹ giai đoạn 2019-2021, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh giao quyền tự chủ và phân loại đơn vị sự nghiệp đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính Phủ.
3. Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động.
Hưởng ứng phong trào thi đua trong năm 2019, toàn thể cán bộ, viên chức Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.
 
 
 (Một số hình ảnh tại hội nghị thi đua)
 
Nguồn: Ban biên tập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 529
Hôm qua: 667
Đang online: 34
Tổng lượt truy cập :1335780