Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tập trung xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2019
Xác định diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) hàng năm cho các chủ rừng là một nhiệm vụ quan trọng trong các nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Đây là bước triển khai đầu tiên xác định chi tiết, cụ thể diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh để là căn cứ chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng từ bên sử dụng DVMTR.
Ngay từ tháng 10 năm 2019, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phối hợp với các chủ rừng, UBND cấp xã, Hạt Kiểm lâm, thực hiện việc rà soát xác định diện tích rừng theo Hướng dẫn số 1202/SNN-QBV&PTR ngày 16/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Căn cứ vào kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2019 của các huyện; Kết quả chi trả DVMTR của năm 2018; Báo cáo tổng hợp diện tích của các huyện, xã và tổ chức. Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với chi cục kiểm lâm, hạt kiểm lâm các huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân các xã tổ chức kiểm tra, xác minh, thống nhất kết quả xác định diện tích rừng của chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, Ủy ban nhân dân xã có cung ứng DVMTR để làm căn cứ chi trả tiền DVMTR năm 2019.
Đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã xác định được diện tích rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR cho 6/8 huyện, thị, gồm: các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Thị xã Nghĩa Lộ, Trấn Yên và Lục Yên. Các huyện còn lại hiện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đang tiếp tục triển khai và sẽ hoàn thành trước 14/02/2020, làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và chi trả tiền DVMTR theo đúng quy định.

 (Ảnh: Xác định diện rừng đối vơi chủ rừng là tổ chức tại huyện Trạm Tấu)
  Nguồn: BBT Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

 

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 705
Hôm qua: 530
Đang online: 29
Tổng lượt truy cập :1316943