Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và ký Quy chế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố

Sáng ngày 21/6/2024, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và ký Quy chế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

 Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2024

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự và chỉ đạo hội nghị; tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo, viên chức, người lao động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Công Thành – Phó giám đốc Quỹ trình bày Báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cơ bản hoàn thành và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, như: Công tác tham mưu văn bản, triển khai thực hiện nhiệm vụ; Công tác truyền thông, nâng cao nghiệp vụ và học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh. Quỹ đã ký thêm 01 hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Đạt (nhà máy Thủy điện Mí Háng Tầu); thực hiện ký lại hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR do một số Công ty, đơn vị thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy, pháp nhân và các thông tin quan trọng khác; Lũy kế đến nay, Quỹ đang thực hiện 68 Hợp đồng ủy thác (85 cơ sở) chi trả DVMTR nội tỉnh trên địa bàn. 

Kết quả thu tiền DVMTR: lũy kế từ đầu năm đến nay, Quỹ đã tiếp nhận tiền DVMTR trên 27,2 tỷ đồng (đạt 22,3% so với kế hoạch năm; đạt 100% so với số tiền DVMTR phải thu tại thời điểm báo cáo; đạt 82,9% so với cùng kỳ năm trước), trong đó Quỹ Việt Nam chuyển ủy thác trên 11,6 tỷ đồng; Thu ủy thác nội tỉnh trên 15,5 tỷ đồng.   

Kết quả giải ngân tiền DVMTR: Chi từ nguồn tiền DVMTR năm 2023 thực hiện trong năm 2024 Quỹ đã hoàn thành công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 trước ngày 31/5/2024 với tổng số tiền trên 106,3 tỷ đồng (100% chi trả cho các chủ rừng không dùng tiền mặt, nguồn tiền từ Quỹ chi trả cho các chủ rừng bằng hình thức chuyển khoản vào các tài khoản của chủ rừng được mở tại Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, thông qua dịch vụ chi trả hộ của Bưu điện tỉnh Yên Bái); Chi theo kế hoạch 2024 tạm ứng cho 02 chủ rừng (BQL rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải) 5 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra: Quỹ đã thành lập 03 Đoàn kiểm tra việc nộp tiền đối với bên sử dụng DVMTR (06 cơ sở sản xuất thủy điện; 04 cơ sở sản xuất cung ứng nước sạch; 01 cơ sở sản xuất công nghiệp); kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR theo hình thức chi trả trực tiếp với Công ty TNHH xây dựng Huy Thanh và Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải; tiến hành tổng hợp hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác kiểm tra đối với 23 công ty, đơn vị; Qua công tác kiểm tra cho thấy cơ bản các Công ty, đơn vị đã phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời và thực hiện kê khai, nộp tiền DVMTR theo quy định và hợp đồng đã ký. Một số đơn vị còn chậm nộp kê khai, chậm nộp tiền DVMTR so với thời gian quy định. Quỹ đã đề nghị các đơn vị khắc phục tồn tại đã chỉ ra trong thời gian tiếp theo để thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Công tác giám sát: Quỹ đã thực hiện công tác giám sát việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 do Bưu điện tỉnh Yên Bái thực hiện chi trả. Danh sách đối tượng, số tiền được chi trả tiền DVMTR của hộ gia đình, cá nhân đã được niêm yết công khai tại Bưu điện văn hóa xã; Bưu điện văn hóa xã đã chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân đúng theo danh sách do Quỹ cung cấp; danh sách nhận tiền DVMTR được ký nhận rõ ràng, đầy đủ; Quỹ đã phối hợp với các hạt Kiểm lâm huyện Lục Yên, Văn Yên khảo sát tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại một số UBND cấp xã và cộng đồng dân cư thôn/bản để kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng tiền công bảo vệ rừng tại cộng đồng dân cư thôn, bản.

Kết quả tiếp nhận, sử dụng tiền trồng rừng thay thế: Lũy kế từ năm 2015 đến nay, Quỹ đã tiếp nhận tổng số tiền TRTT trên 91 tỷ đồng, trong đó đã giao kế hoạch trồng rừng thay thế trên 90 tỷ đồng để trồng trên 1.300 ha rừng; số tiền chưa giao kế hoạch trồng rừng thay thế trên 3,2 tỷ đồng (trong thời gian tới Quỹ sẽ tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng phòng hộ).

Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng chính phủ phát động, xác định “giảm nghèo” là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị thường xuyên và liên tục của tỉnh. Ngay từ đầu năm 2024, Quỹ đã tổ chức tặng 30 xuất quà tết trị giá 15 triệu đồng (500.000 đồng/xuất/hộ) cho 30 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Phượng huyện Lục Yên; Tiếp tục thực hiện mô hình "Hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, bản xây dựng quy chế quản lý và kế hoạch sử dụng tiền bảo vệ rừng" tại địa bàn xã Tân Phượng, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp thực hiện tốt mô hình, từ đó nhân rộng mô hình nhằm thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái. 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Quỹ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: (1) Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc bên sử dụng DVMTR chấp hành tốt nghĩa vụ kê khai, nộp tiền DVMTR phát sinh, không để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền DVMTR; Thường xuyên liên hệ Quỹ Trung ương điều phối tiền DVMTR liên tỉnh, bảo đảm thu đúng quy định; (2) Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo kế hoạch đã đề ra; (3) làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, thiết thực và hiệu quả; (4) phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai công tác rà soát, xác định diện tích rừng có cung ứng DVMTR và xây dựng bản đồ chi trả DVMTR đảm bảo đúng quy định; (5) tiếp nhận, giải ngân tiền trồng rừng thay thế đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; (6) xây dựng kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2025 báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, trình UBND tỉnh phê duyệt...  

 Đồng chí Nguyễn Thái Bình – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời đồng chí đã chỉ đạo và yêu cầu lãnh đạo, viên chức, người lao động của đơn vị cần tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường sự phối hợp, có nhiều biện pháp, giải pháp mới, hiệu quả hơn nữa để quyết tâm phấn đấu thực hiện, hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ đã đề ra. 

Cũng tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố đã ký kết Quy chế phối hợp.  

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố

Quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới giữa hai cơ quan nhằm định hướng, phối hợp lâu dài, bền vững, có hệ thống và hiệu quả; là cơ sở để trao đổi, cung cấp kịp thời thông tin dữ liệu có liên quan tạo điều kiện hỗ trợ nhau và mỗi đơn vị chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tham mưu giúp Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:  

 Đồng chí Tô Xuân Quý, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phát biểu ý kiến 

 Các đồng chí lãnh đạo các hạt kiểm lâm huyện, thị xã, thành phố phát biểu ý kiến

Nguồn: Tô Xuân Quý – Hoàng Thế Anh

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 683
Hôm qua: 667
Đang online: 35
Tổng lượt truy cập :1335934