Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái triển khai xây dựng mô hình nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

Một trong những chỉ tiêu quan trọng được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 là nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Đây được coi là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, đồng thời cụ thể hóa chỉ tiêu rất nhân văn và sâu sắc này vào thực tiễn hoạt động, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã thành lập Tổ công tác triển khai xây dựng mô hình “hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, bản xây dựng quy chế quản lý và kế hoạch sử dụng tiền bảo vệ rừng” tại xã Tân Phượng, huyện Lục Yên góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, đồng chí Nguyễn Công Thành – Phó Giám đốc được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng (theo Quyết định số 08/QĐ-QBVPTR ngày 25/5/2023).

Triển khai xây dựng mô hình nhằm giúp người dân các thôn, bản trên địa bàn xã quản lý và sử dụng tiền bảo vệ rừng hiệu quả, công khai, minh bạch, có sự đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn 5 thôn thuộc xã Tân Phượng, huyện Lục Yên.

  Đồng chí Nguyễn Công Thành – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng triển khai mô hình “hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, bản xây dựng quy chế quản lý và kế hoạch sử dụng tiền bảo vệ rừng” tại xã Tân Phượng, huyện Lục Yên

   Tổ công tác Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cùng trao đổi với Ủy ban nhân dân xã và các Ban quản lý cộng đồng dân cư thôn, bản trên địa bàn xã Tân Phượng, huyện Lục Yên về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng Quy chế quản lý và kế hoạch sử dụng tiền bảo vệ rừng của thôn bản  

Ngày 02/6/2023, Tổ công tác của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã đến làm việc với Ủy ban nhân dân xã Tân Phượng huyện Lục Yên, các Ban quản lý rừng cộng đồng thôn, bản có nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn xã. Qua làm việc, trao đổi với các cộng đồng thôn, bản cho thấy: các Ban quản lý rừng cộng đồng đã triển khai đầy đủ các bước họp thôn, bản lấy ý kiến của nhân dân trong việc xây dựng Quy chế, kế hoạch sử dụng tiền bảo vệ rừng và được người dân thống nhất, đồng thuận cao. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân xã Tân Phượng cũng đã hướng dẫn, giám sát việc quản lý và sử dụng tiền bảo vệ rừng của các cộng đồng thôn bản. Tuy nhiên, các nội dung được xây dựng trong Quy chế vẫn còn chưa khoa học, chưa sát với tình hình thực tế; việc chi tiêu vẫn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong thời gian tới, Tổ công tác của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng sẽ tiếp tục bám sát, nghiên cứu, phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã Tân Phượng hướng dẫn các cộng đồng thôn, bản hoàn thiện Quy chế quản lý và kế hoạch sử dụng tiền bảo vệ rừng để thực hiện việc sử dụng tiền bảo vệ rừng năm 2022 sẽ được Ủy ban nhân dân xã chi trả trong thời gian tới./.

Nguồn: Nguyễn Công Thành – Nguyễn Thị Huyền Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 570
Hôm qua: 667
Đang online: 41
Tổng lượt truy cập :1335821