Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái tiếp tục ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR trong năm 2022

         Trong tháng 1 và tháng 5 năm 2022, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã làm việc với 2 Công ty cổ phần phát triển (CPPT) Thào Sa Chải và Công ty CPPT Sài Lương và tổ chức ký kết hợp đồng uỷ thác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây cũng là kết quả bổ xung thêm 4 nhà máy thủy điện mà báo cáo Nghiên cứu phát triển các dịch vụ môi trường rừng tiềm năng tại tỉnh Yên Bái đã đề cập sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn 2021 -2025.

Ảnh trụ sở Nhà máy thủy điện Thào Sa Chải

          Thủy điện Thào Sa Chải, Sài Lương là dự án xây dựng nhà máy thuỷ điện bậc thang trên hệ thống suối Ngòi Hút và Suối Ngòi Thia do Công ty cổ phần phát triển Thào Sa Chải và CTCP Sài Lương đầu tư để sản suất phát điện hòa lên lưới điện quốc gia. Công suất nhà máy thủy điện Thào S Chải là 6,5MW, điện lượng trung bình hằng năm khoảng 22,684 triệu KWh; Thuỷ điện Sài Lương công suất lắp máy 4,5 MW, điện lượng trung bình hằng năm khoảng 16,448 triệu KWh. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng là một chủ trương lớn và đúng đắn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển nguồn tài nguyên rừng nói riêng của quốc gia để phục vụ điều tiết nguồn nước cho các nhà máy thủy điện hoạt động ổn định và hiệu quả. Công ty CPPT Thào Sa Chải Công ty CPPT Sài Lương cam kết thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ môi trường; Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các điều khoản đã được quy định tại hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng được ký kết giữa Công ty và Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái. 

Ảnh bên trong Nhà máy thủy điện Thào Sa Chải

Ông Tô Xuân Quý - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái phát biểu: Việc ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với 02 nhà máy thủy điện của Công ty CPPT Thào Sa Chải Công ty CPPT Sài Lương là thể hiện tinh thần ghi nhận sự tin cậy của Công ty đối với Quỹ trong việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo hình thức gián tiếp. Thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng là cơ chế thúc đẩy việc tạo ra dịch vụ và sử dụng dịch vụ bằng cách kết nối người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ, đem lại lợi ích kinh tế cho người bảo vệ rừng, góp phần tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững, qua đó góp phần cải thiện thu nhập cho người dân, người trực tiếp lao động bảo vệ và phát triển rừng, từng bước xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng.
 
Nguồn: Ban biên tập - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái
Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 515
Hôm qua: 596
Đang online: 28
Tổng lượt truy cập :1296488