Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 6 năm 2024

 

Chiều ngày 20/6/2024, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6/2024. Đồng chí Tô Xuân Quý UVBCH Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ chủ trì buổi sinh hoạt,  100% số đảng viên có mặt tham dự.

 

 Đồng chí Tô Xuân Quý UVBCH Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ chủ trì buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt đồng chí Đồng chí Tô Xuân Quý UVBCH Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ đã thông qua kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tháng, Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; Tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; Quán triệt văn bản chỉ đạo của cấp trên; Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng; Triển khai 1 số nội dung theo định hướng tuyên truyền trong thời gian tới của Đảng ủy khối và Đảng ủy Sở tới 100% , đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị.

 

 Chi bộ quan tâm theo dõi, thường xuyên giám sát đảng viên, viên chức, người lao động trong thực hiện trách nhiệm của đảng viên và nhiệm vụ chuyên môn; qua đánh giá nhận thấy cá nhân các đồng chí cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, 100% cán bộ đảng viên xây dựng và ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 với chi bộ. Tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng trong cơ quan và nơi cư trú. Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

 

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ kiểm tra đảng viên báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên

 Về công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên: Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ kiểm tra đảng viên báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên đối với đồng chí Phạm Văn Dũng, đảng viên, Trưởng phòng Kỹ thuật, Tuyên truyền và giám sát đánh giá. Qua kết quả kiểm tra, giám sát và thảo luận Chi bộ yêu cầu đảng viên Phạm Văn Dũng cần phát huy tốt hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, cần nghiên cứu tài liệu, các Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của Nhà nước để áp dụng vào nhiệm vụ cụ thể được phân công.

 

Về công tác phát triển đảng viên: Được thực hiện đảm bảo theo quy định, 100% đảng viên được giới thiệu và sinh hoạt tại nơi cư trú; Ngày 19/5/2024, Chi bộ đã tổ chức kết nạp Đảng viên mới đối với 02 đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Hiếu; Công bố Quyết định số 1967-QĐ/ĐUK ngày 12/3/2024 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công nhận đảng viên chính thức đối với đồng chí Hoàng Thế Anh.

 

 

 

 

 Đồng chí Tô Xuân Quý UVBCH Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ kết luận tại buổi sinh hoạt

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Tô Xuân Quý UVBCH Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ yêu cầu: (1) Các đồng chí đảng viên nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Chỉ thị của Tỉnh ủy mà chi bộ đã triển khai, phổ biến; nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chi bộ và bản Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024. (2) Đảng viên Phạm Văn Dũng xây dựng ngay kế hoạch cá nhân để khắc phục tồn tại sau kiểm tra đã chỉ ra, nghiêm túc thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện đảm bảo theo quy định. (3) Các đồng chí lãnh đạo của đơn vị cần tiếp tục tập trung thực hiện, hoàn thành các nội dung công việc đã đề ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2024. (4) Tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng theo quy định, đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy dân chủ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên; thực hiện giám sát đảng viên, viên chức, người lao động thường xuyên liên tục, theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng các đảng viên; phối hợp với cơ sở vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

 

Đồng chí Nguyễn Công Thành Chi ủy viên, Phó giám đốc Quỹ phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt 

 

Đồng chí Trần Ngọc Sơn, Phó trưởng phòng Kỹ thuật, tuyên truyền và giám sát đánh giá phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt

 

 

Nguồn: Ban biên tập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 639
Hôm qua: 667
Đang online: 42
Tổng lượt truy cập :1335890