Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái ký hợp đồng ủy thác với Nhà máy thủy điện Mí Háng Tầu

Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái và Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Đạt đã tổ chức ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với Nhà máy thủy điện Mí Háng Tầu.

  Ông Tô Xuân Quý, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Đạt ký hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR 

Căn cứ vào khoản 2, Điều 63 của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 về đối tượng, hình thức chi trả và quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; Căn cứ Điều 57 Nghị định 156/2018/NĐ-CP về đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Công trình thủy điện Mí Háng Tầu được xây dựng trên suối Nậm Khốt, bản Pú Vá, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải.

Tuyến đập và nhà máy thủy điện Mí Háng Tầu có tọa độ như sau:

- Tọa độ tuyến đập 1: X = 420480,71; Y = 2398840,77

- Tọa độ tuyến đập 2: X = 420871,85; Y = 2398766,60

- Tọa độ nhà máy: X = 422790,74; Y = 2397157,08

Thủy điện Mí Háng Tầu có ranh giới thuộc lưu vực nội tỉnh nằm trên địa bàn xã Chế Tạo huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Nhà máy có công suất lắp máy 4,6 MW, điện lượng trung bình năm khoảng 16,56 triệu KWh, dự kiến số tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm khoảng 590 triệu đồng.

  Ông Tô Xuân Quý, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Đạt trao hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR đã được ký kết 

Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Yên Bái và Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang đạt đã thống nhất ký hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với Nhà máy thủy điện Mí Háng Tầu. Mức chi trả được thực hiện theo Điều 59 Nghị định 156/2018/NĐ-CP.

Nhà máy thủy điện Mí Háng Tầu thuộc lưu vực nội tỉnh nằm trên địa bàn xã Chế Tạo huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải và Ủy ban nhân dân xã Chế Tạo xác định và thống nhất ranh giới lưu vực, diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong lưu vực nhà máy thủy điện Mí Háng Tầu làm căn cứ xác định đối tượng thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của công ty. Trong quá trình thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công ty cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định hiện hành, hợp đồng ủy thác đã được ký kết, đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, góp phần bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng.

Nguồn: Ban biên tập - Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 622
Hôm qua: 667
Đang online: 42
Tổng lượt truy cập :1335873