Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 5 tháng cuối năm 2022 của hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

         Ngày 10/8/2022, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 5 tháng cuối năm 2022 của hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam chủ trì hội nghị.Dự hội nghị gồm 51 điểm cầu tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh, đồng chí Tô Xuân Quý, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Điểm cầu Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam 

Đánh giá lại những kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm 2022, Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị khẳng định: (1) Quỹ Bảo vệ rừng các cấp cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo thực hiện chính sách chi trả DVMTR đúng tiến độ và chất lượng hoàn thành đúng tiến độ đề ra; (2) Chi trả DVMTR ngày càng khẳng định là nguồn tài chính quan trọng, bền vững của ngành lâm nghiệp. Công tác giải ngân tiền DVMTR được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn đã kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thời gian quan. Tiền DVMTR chi đúng đối tượng, đúng mục đích, nhanh chóng và hiệu quả; (3) Các đơn vị sử dụng DVMTR ngày càng ý thức hơn trong việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR; (4) Tiến độ giải ngân tiền DVMTR từ Trung ương đến Quỹ tỉnh và từ Quỹ tỉnh đến các chủ rừng đã cơ bản được thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng, giao dịch điện tử hoặc Bưu chính đảm bảo tính công khai, hiệu quả, minh bạch; góp phần hỗ trợ chủ rừng và các hộ gia đình quản lý bảo vệ trên 7,2 triệu ha rừng trong lưu vực cung ứng DVMTR tăng 0,5 triệu ha rừng so với 2021.

  Điểm cầu Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái 

         Đối với nhiệm vụ thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Yên Bái 7 tháng đầu năm 2022 đạt được kết quả tốt, cụ thể: (1) Về công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành 7 tháng đầu năm Quỹ đã phát hành 607 văn bản, trong đó: 451 văn bản về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; 17 văn bản về tiếp nhận, quản lý tiền trồng rừng thay thế và 139 văn bản về các lĩnh vực khác như hành chính, tổ chức, thi đua khen thưởng; (2) đến nay Quỹ đã ký 52 Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh (63 cơ sở), trong đó: Sản xuất thủy điện là 28 hợp đồng (31 cơ sở); Sản xuất nước kinh doanh nước sạch là 08 hợp đồng (09 cơ sở); Sản xuất Công nghiệp là 16 hợp đồng (23 cơ sở); (3) tiếp nhận và thu tiền DVMTR với tổng số tiền là 34.843,4 triệu đồng, đạt 62,4% so cùng kỳ năm trước; đạt 31,2% so với kế hoạch, đạt 69,2% so với số phải thu tại thời điểm báo cáo; (4) Chi trả tiền DVMTR năm 2021 cho bên cung ứng DVMTR trên địa bàn toàn tỉnh là 112.495,8 triệu đồng (chi trả 100% không sử dụng tiền mặt từ Quỹ) và Chi tạm ứng năm 2022 cho 2 Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu, Mù Cang Chải 7 tỷ đồng; (5) Tổng số tiền trồng rừng thay thế còn phải giải ngân cho trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế các năm tiếp theo là 11.508,1 triệu đồng, trong đó: Từ nguồn tiền Quỹ tỉnh thu là 5.035,7 triệu đồng; Từ nguồn tiền do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam chuyển là 6.472,4 triệu đồng; (6) Công tác kiểm tra, giám sát 7 tháng đầu năm 2022, Quỹ đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ:tổ chức 04 đợt kiểm tra sử dụng tiền đối với UBND cấp xã và 6 đợt giám sát chi trả tiền DVMTR do Bưu điện thực hiện; (7) từ đầu năm đến nay, Quỹ đã viết 20 tin bài đưa lên Website của đơn vị; mua sắm 1.730 sản phẩm truyền thông là mũ tai bèo, mũ lưỡi trai, ống đựng bản đỗ cấp xã in logo khẩu hiệu tuyên truyền của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái. Quỹ đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm xây dựng tài liệu, ban hành Kế hoạch và triển khai tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức trong việc quản lý, bảo vệ rừng gắn với thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Lục Yên (Mở 11 lớp tập huấn với trên 450 người tham gia).  

   Đồng chí Nguyễn Quốc Trị - Tổng cục trưởng tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam kết luận Hội nghị 

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ BVPTR Việt Nam đã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng 5 tháng cuối năm 2022 cần tập trung thực hiện:
          Một là, chỉ đạo hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thu đúng, thu đủ tiền DVMTR năm 2022. Phấn đấu đạt 3.000 tỷ đồng và tổ chức giải ngân kịp thời đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định hiện hành của Nhà nước.
          Hai là, Thực hiện nghiêm túc việc chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch điện tử, để đảm bảo an toàn của hệ thống Quỹ trong chi trả tiền DVMTR trong năm 2022. Chủ động tổng kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm để tìm ra phương án chi trả thích hợp nhất.
          Ba là, phối hợp với các bên liên quan thực hiện công tác kiểm tra giám sát, nắm bắt, cập nhật thường xuyên tình hình tổ chức vận hành Quỹ và thực thi chính sách chi trả DVMTR; đôn đốc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trogn chi trả DVMTR đối với các đơn vị chậm nộp, không nộp tiền DVMTR.
          Bốn là, tăng cường công tác tuyền thông cho mọi đối tượng: tuyên truyền thường xuyên trên trang thông tin của Quỹ, tại các hội nghị quản lý bảo vệ rừng; các buổi tập huấn nghiệp vụ cho cộng đồng; bằng các ấn phẩm tuyên tuyền, trên các thông tin đại chúng, báo, đài phát thành – truyền hình.
          Năm là, tiếp tục tham mưu, phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trồng rừng thay thế tại các tỉnh để đảm bảo thực hiện trồng đủ diện tích và đảm bảo chất lượng. 

                    Nguồn: Tiến Thành/ Trung Kiên – Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 606
Hôm qua: 667
Đang online: 40
Tổng lượt truy cập :1335857