Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thực hiện công tác rà soát, đánh giá diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường năm 2023

Đầu tháng 8 năm 2023, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải, chủ rừng là tổ chức (Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh) và Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải thực hiện rà soát, đánh giá diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2023. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, làm cơ sở cho việc xác định diện tích rừng đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.

  Triển khai công tác rà soát đối với các chủ rừng là tổ chức 

Trên cơ sở chồng xếp bản đồ kiểm kê, bản đồ diễn biến rừng, bản đồ khoán bảo vệ rừng năm 2023 của các chủ rừng, kết hợp với ảnh vệ tinh Sentilel, Đoàn công tác đã cùng các chủ rừng rà soát, đối chiếu, đánh giá toàn bộ diện tích rừng, đồng thời tiến hành đi kiểm tra, đối chiếu ngoài thực địa để thống nhất hiện trạng các loại rừng.

Cán bộ kỹ thuật sử dụng công nghệ thông tin thực hiện công tác rà soát, đánh giá 

Công tác rà soát, đánh giá diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng là nhiệm vụ mà Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đặt lên hàng đầu, thực hiện thường xuyên hàng năm nhằm đảm bảo việc xác định diện tích rừng đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng được đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan, cũng như chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đúng thực tế, đúng hồ sơ và đối tượng thụ hưởng.

Nguồn: Hải Hà – Bình Dương, Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 670
Hôm qua: 667
Đang online: 30
Tổng lượt truy cập :1335921