Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tham gia trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung

         Ngày 04/03/2022 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến, học tập, quán triệt và triển khai kết luận quy định của hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XIII về công tác xây dựng Đảng và triển khai nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của chính phủ.

         Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ, gần 1.500 cán bộ, đảng viên tại 53 điểm cầu của 33 chi, đảng bộ cơ sở Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham gia học tập với 100% cán bộ Đảng viên, viên chức và người lao động.

Ảnh: Cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tham dự hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và tiếp thu các đồng chí Báo cáo viên của Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Yên Bái quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 11, ngày 30/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến’’, "tự chuyển hóa”. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch của cấp ủy các cấp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; nội dung cơ bản Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/1/2022 về chương trình phục hội và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.
Ngay sau Hội nghị này, căn cứ vào Kết luậnQuy định của Trung ương và Kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của các ban đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên, Chi bộ đã định hướng chương trình hành động trong thời gian tới đó là: (1) Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động phải thực hiện nghiêm túc, phân công rõ trách nhiệm lãnh đạo, cán bộ viên chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; tránh hời hợt, hình thức; (2) Phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả việc thực hiện 10 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, các quy định khác của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống", "chống và xây". Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán và xử lý nghiêm những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực; những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, cán bộ, viên chức; quyết liệt hơn nữa các công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò giám sát của nhân dân; (3) Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí  lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào Nghị quyếtKết luận và Quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà "phán", hoặc "chờ xem", coi như không phải việc của mình. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc tránh hình thức, khen nhiều hơn chê, khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau; đồng thời cũng ngăn chặn, tránh tình trạng lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng. Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác. Kinh nghiệm cho thấy, muốn tự phê bình và phê bình có kết quả tốt, điều quan trọng là phải giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng; người đứng đầu phải gương mẫu làm trước và phải có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp, phê bình cán bộ, đảng viên và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Tự phê bình và phê bình đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác, trách nhiệm rất cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự, và phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình. Đây cũng là dịp để hiểu thêm cán bộ, có cơ sở để đánh giá cán bộ, xem xét kết hợp chuẩn bị quy hoạch cán bộ cho thời gian tới.

Nguồn: Ban biên tập - Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 509
Hôm qua: 596
Đang online: 24
Tổng lượt truy cập :1296482