Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2023

Ngày 04 tháng 01 năm 2023, tại hội nghị viên chức và người lao động năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề "Đoàn viên công đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”

  Ảnh Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 

Năm 2023, thiết thực lập thành tích kỷ niệm các này lễ lớn trong năm của Đất nước, và hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành phát động, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng phát động phong trào thi đua, tập trung chủ yếu vào các nội dung, như: (1) Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền đến cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị; (2) Đảm bảo an ninh trật tự, tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội như cờ bạc, sử dụng chất ma túy..., không tham gia các tổ chức tà đạo, các thủ tục mê tín, dị đoan, tín ngưỡng trái với quy định. Chấp hành Luật giao thông, cam kết không uống rượu bia trong giờ làm việc. Không uống rượu bia khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông; (3) về chuyên môn nghiệp vụ tập trung vào thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2023 với các nội dung:

- Xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR và xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2022. Tổng hợp số liệu điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh Yên Bái và kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2022. Thực hiện chi trả tiền DVMTR năm 2022 cho bên cung ứng DVMTR theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

- Rà soát các đơn vị sử dụng DVMTR, các cơ sở sản xuất công nghiệp để tiến hành ký hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR theo quy định.

- Thực hiện tiếp nhận và giải ngân tiền trồng rừng thay thế theo Quyết định của UBND tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền, tập huấn về chính sách chi trả DVMTR.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đối với UBND cấp xã, chủ rừng là tổ chức. Giám sát việc chi trả tiền DVMTR của các bên liên quan (cơ quan Bưu điện, các chủ rừng là tổ chức…).

- Rà soát diện tích rừng có cung ứng DVMTR năm 2023. Xây dựng hoạch thu, chi tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh Yên Bái và kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2024, báo cáo Sở NN&PTNT, Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ảnh tư liệu kiểm tra giám sát sử dụng tiền tại cộng đồng thôn/bản

Đồng chí Tô Xuân Quý, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã ký giao ước thi đua năm 2023 với tổ chức Công đoàn cơ quan, thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Ảnh Ký kết giao ước thi đua năm 2023

Nguồn: Nguyễn Tiến Thành/ Đỗ Bình Dương – Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 704
Hôm qua: 530
Đang online: 28
Tổng lượt truy cập :1316942