Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thực hiện công tác kiểm tra việc quản lý, và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã

            Trong tháng 8,9/2020 vừa qua, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã thành lập các đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2019 đối Uỷ ban nhân dân một số xã trên địa bàn các huyện Yên Bình (06 xã), Lục Yên (04 xã), Văn Chấn (05 xã), Văn Yên (02 xã), Trấn Yên (01 xã). Tham gia cùng đoàn công tác có đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Hạt Kiểm lâm và cán bộ kiểm lâm địa bàn các huyện.

Sau đợt kiểm tra ngẫu nhiên 18 xã trên địa bàn các huyện trên, Hạt Kiểm lâm các huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập các đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR năm 2019 của các xã trên địa bàn quản lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1241/SNN-QBVPTR ngày 28/7/2020.
 

Ảnh: Kiểm tra tại UBND xã Tân Nguyên huyện Yên Bình

Ảnh: Kiểm tra tại UBND xã Gia Hội huyện Văn Chấn

Ảnh: Kiểm tra tại UBND xã Nậm Búng huyện Văn Chấn

Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu: (i) về hồ sơ quản lý, giao khoán bảo vệ rừng đối với diện tích được chi trả DVMTR do Ủy ban nhân dân xã quản lý; (ii) việc lập Phương án quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền DVMTR năm 2019; (iii) Kết quả tiếp nhận và sử dụng tiền DVMTR năm 2019; (iv) việc công khai danh sách đối tượng được chi trả, số tiền được chi trả tại UBND xã; (v) những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân....
Kết quả kiểm tra cho thấy Ủy ban nhân dân cấp xã đã cơ bản nghiêm túc thực hiện việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đúng quy định hiện hành. Các xã đều lập hồ sơ quản lý, giao khoán cho nhóm hộ, cộng đồng dân cư bảo vệ rừng, phương án quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền DVMTR được lập theo hướng dẫn, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện. Các nội dung chi chủ yếu tập trung chi cho người bảo vệ rừng (93% tổng số tiền DVMTR được nhận) và chi cho một số hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, như: Công tác kiểm tra rừng, hội nghị tuyên truyền, sơ kết, tổng kết và mua văn phòng phẩm phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng… Qua trao đổi trực tiếp với các nhóm bảo vệ rừng và các hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ rừng cho thấy Ủy ban nhân dân các xã chi trả tiền DVMTR theo đúng phương án quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền DVMTR đã được Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Bên cạnh đó các xã cũng đã tổ chức tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, chính sách chi trả DVMTR giúp các hộ gia đình, cá nhân từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để Ủy ban nhân dân các xã có hướng giải quyết, khắc phục.
Trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm tra một số UBND cấp xã trên địa bàn các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ và làm đầu mối tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đối với các chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Ban biên tập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 645
Hôm qua: 667
Đang online: 34
Tổng lượt truy cập :1335896