Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

         Chiều ngày 26/3/2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của đảng viên về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 tới toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động. Đồng chí Tô Xuân Quý Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ. Bảo vệ và Phát triển rừng dự và chỉ đạo.

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Xuân Quý - Bí thư chi bộ đã quán triệt những nội dung cơ bản của đợt sinh hoạt chính trị lần này, đó là: (1) Phong cách nêu gương trong tư tưởng Hồ Chí Minh thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm; (2) Nêu gương là một phương thức lãnh đạo của Đảng, nhưng có những đặc thù riêng. Nếu làm tốt việc nêu gương thì hiệu quả vô cùng to lớn, bởi nó có sức lan tỏa sâu rộng, có khả năng hiệu triệu đông đảo quần chúng bằng sức mạnh của niềm tin và tình cảm yêu mến từ trái tim. (3)
Trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức là tập trung vào phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, như Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.(4) Người đứng đầu đơn vị nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác, đi đầu trong việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt từ tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong công tác và trong quan hệ với nhân dân.
Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, định hướng của Đảng, chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã xây dựng những chuẩn mực, quy định cụ thể về đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và vị trí việc làm của cán bộ, đảng viên. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, hăng hái, tận tụy với công việc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là những tấm gương sáng. Qua đó, phát huy tác dụng nêu gương cho mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng, chống quan liêu, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, hành vi, lối sống ...
Tại buổi sinh hoạt, nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, tập trung tham gia ý kiến về nêu gương được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập,xác định, nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên phải được thể hiện trên cả ba mối quan hệ: Đối với mình, đối với người và đối với việc. (1) Đối với mình là không được tự cao tự đại, tự mãn. (2) Đối với người phải yêu thương, khoan dung, độ lượng; phải luôn có thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. (3) Đối với việc phải tận tâm, tận lực, có trách nhiệm,  gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Tô Xuân Quý, Bí thư Chi bộ biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị và yêu cầu mỗi cán bộ phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện nghiêm các quy định của  Đảng, chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đăng ký hành động làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch  thực hiện, đăng ký những mô hình, hành động cụ thể trong học tập và làm theo Bác; Cải cách và phát huy phong cách làm việc trong đơn vị theo phương châm “ngắn  gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và hiệu quả”. Không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 
Nguồn: BBT Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 656
Hôm qua: 667
Đang online: 34
Tổng lượt truy cập :1335907