Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 07/12/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ dự và chủ trì hội nghị.

Ảnh đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ chủ trì Hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Đăng Luận, UVBCH đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQL Quỹ cùng các đồng chí thành viên HĐQL, Ban kiểm soát, Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Đồng chí Tô Xuân Quý Giám đốc Quỹ thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ của năm 2023 và đề xuất, kiến nghị một số nội dung với Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định.

Ảnh đồng chí Tô Xuân Quý - Giám đốc Quỹ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Trong năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như: Số lượng người làm việc tại Quỹ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong khi khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng khắp toàn tỉnh, rất khó khăn cho việc bố trí, sắp xếp cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị (10 cán bộ phòng kỹ thuật từ tháng 9 đến nay thường xuyên phải xuống làm việc trực tiếp tại các xã, thôn để xác định diện tích rừng, xác minh biến động diện tích của các hộ gia đình cá nhân); Diện tích rừng trồng sản xuất của các hộ gia đình, cá nhân tại các huyện vùng thấp rất lớn, nhưng lại nhỏ lẻ, manh mún, biến động thường xuyên, nhiều diện tích rừng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp người dân vẫn kê khai, đăng ký đề nghị nhận tiền DVMTR; việc theo dõi, cập nhật diễn biến rừng chưa chính xác, dẫn đến công tác xác minh, xác định diện tích đủ điều kiện chi trả DVMTR cho các hộ gia đình gặp rất nhiều khó khăn về thời gian, nhân lực; công tác lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê, phương án sử dụng tiền DVMTR đối với cấp xã thực hiện còn 1 số xã chưa bám sát vào các hướng dẫn, quy định và thực tế tổ chức quản lý rừng của từng địa phương ...

Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản lý Quỹ, cùng với sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành, Ban kiểm soát, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022, cụ thể đó là: Thu tiền DVMTR năm 2022 được 145.880,1 triệu đồng, đạt 130,6% so với kế hoạch, bằng 119% so với cùng kỳ năm 2021 

Ban điều hành Quỹ đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiểu biết, tiếp cận chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng rộng rãi bằng nhiều hình thức, như: sưu tầm các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; viết trên 40 tin bài về hoạt động của Quỹ, thực hiện chính sách chi trả DVMTR đưa lên trang thông tin điện tử của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; In ấn 20.000 tờ rơi (tờ gấp); 600 quyển tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng; 150 quyển danh bạ điện thoại đã cấp phát cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng, cán bộ thôn, xã và người dân; Tổ chức 12 lớp tập huấn về quản lý, giao khoán bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 522 lượt người tham dự. Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái và các Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện thực hiện phát sóng trên kênh truyền hình Yên Bái 10 tin bài, phóng sự tuyên truyền trong việc thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và các hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng. 

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và đưa ra các giải pháp, định hướng xử lý các kiến nghị, đề xuất của Ban điều hành Quỹ.

Ảnh thảo luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước Chủ tịch Hội đồng quản lý đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, kết quả nổi bật là 100% chi trả tiền qua tài khoản ngân hàng kể cả các chủ rừng là tổ chức, UBND cấp xã cho bên nhận khoán bảo vệ rừng đảm bảo công khai minh bạch. Triển khai nhiệm vụ năm 2023 Quỹ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR bằng nhiều hành hình thức, đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; (2) Tiếp thu các ý kiến tham gia, Ban điều hành chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và kinh phí quản lý năm 2023 báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; (3) Xây dựng, thiết lập hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ cho xây dựng bản đồ, xác định diện tích rừng có cung ứng DVMTR đồng bộ với theo dõi diễn biến tài nguyên rừng phù hợp với thực tiễn trên địa bàn tỉnh; (4) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện việc rà soát, xác định diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng đối với lưu vực mới phát sinh trong năm 2023, đặc biệt là lưu vực Nhà máy nước Sông Đuống ngay sau khi có Quyết định công bố diện tích lưu vực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (5) Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị có liên quan, triển khai, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng; thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng, giao dịch thanh toán điện tử, bưu điện, đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả; (6) Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với bên cung ứng và bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn toàn tỉnh; Kiên quyết xử lý các đơn vị sử dụng DVMTR chây ỳ, nộp tiền chậm theo đúng quy định của pháp luật; (7) Rà soát các đối tượng sử dụng DVMTR trên địa bàn tỉnh cũng như tiếp tục đôn đốc nộp tiền trồng rừng thay thế và giải ngân đảm bảo quy định.

Nguồn: Nguyễn Tiến Thành/ Nguyễn Hải Hà- Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 723
Hôm qua: 530
Đang online: 27
Tổng lượt truy cập :1316961