Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Chiều ngày 08/02/2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị gồm các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ; Lãnh đạo và cán bộ liên quan thuộc Ban điều hành Quỹ. Tại hội nghị, đồng chí Đinh Đăng Luận Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản lý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo kết quả công tác chỉ đạo của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; đồng chí Tô Xuân Quý Giám đốc Quỹ thay mặt Ban điều hành báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ của năm 2021 và đề xuất, kiến nghị một số nội dung với Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định.

        Trong năm 2020, do diễn biến phúc tạp của dịch bệnh Covid-19 nên cũng đã ảnh hưởng tới việc triển khai một số nội dung thực hiện chính sách chi trảdịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn. Số lượng người làm việc tại Quỹ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (14/15 người được giao và 03 hợp đồng lao động), trong khi khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng khắp toàn tỉnh, rất khó khăn cho việc bố trí, sắp xếp cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị (07 cán bộ phòng kỹ thuật từ tháng 9 đến nay thường xuyên phải xuống làm việc trực tiếp tại các xã, thôn để xác định diện tích rừng, xác minh biến động diện tích của các hộ gia đình cá nhân); Diện tích rừng trồng sản xuất của các hộ gia đình, cá nhân tại các huyện vùng thấp rất lớn, nhưng lại nhỏ lẻ, manh mún, biến động thường xuyên, nhiều diện tích rừng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp người dân vẫn kê khai, đăng ký đề nghị nhận tiền DVMTR; việc theo dõi, cập nhật diễn biến rừng chưa chính xác, dẫn đến công tác xác minh, xác định diện tích đủ điều kiện chi trả DVMTR cho các hộ gia đình gặp rất nhiều khó khăn về thời gian, nhân lực; Sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương cấp huyện, xã trong thực thi pháp luật về chính sách chi trả DVMTR chưa thực sự quyết liệt; công tác lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê, phương án sử dụng tiền DVMTR đối với cấp xã thực hiện chưa bám sát vào các hướng dẫn, quy định và thực tế tổ chức quản lý rừng của từng địa phương ...
Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản lý Quỹ, cùng với sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành, Ban kiểm soát, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020, cụ thể đó là: Thu tiền DVMTR năm 2020 được110.329,1 triệu đồng, đạt 109,9% kế hoạch (thu nội tỉnh đạt 114,6% kế hoạch).
Ban điều hành Quỹ đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiểu biết, tiếp cận chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng rộng rãi bằng nhiều hình thức, như: sưu tầm các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; viết 31 tin bài về hoạt động của Quỹ, thực hiện chính sách chi trả DVMTR đưa lên trang thông tin điện tử của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; In ấn 40.000 tờ rơi (tờ gấp) tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp phát cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng, cán bộ thôn, xã và người dân; Tổ chức 20 lớp tập huấn về quản lý, giao khoán bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 970 lượt người tham dự trên địa bàn 8 huyện, thị xã; Phối hợp với Quỹ BV&PTR Việt Nam, Kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam xây dựng phóng sự chi trả dịch vụ môi trường rừng qua giao dịch thanh toán điện tử Viettelpay và chi trả qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái; phối hợp với Truyền hình Yên Bái xây dựng 03 phóng sự truyên truyền về hiệu quả của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng theo cộng đồng dân cư thôn bản và Hội thảo đánh giá phát triển dịch vụ môi trường rừng tiềm năng tại tỉnh Yên Bái.
Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đưa ra các giải pháp, định hướng xử lý các kiến nghị, đề xuất của Ban điều hành Quỹ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước Chủ tịch Hội đồng quản lý đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể Hội đồng quản lý, Ban điều hành, Ban kiểm soát Quỹ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Triển khai nhiệm vụ năm 2021 Ban điều hành Quỹ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (i) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR bằng nhiều hành hình thức, đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; (ii) Thông qua tờ trình của Ban điều hành về kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và kinh phí quản lý năm 2021, giao Ban điều hành khẩn trương tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; (iii) Xây dựng phương án tự chủ theo quy định trình UBND tỉnh quyết định, xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc trên cơ sở đề án vị trí việc làm được duyệt làm cơ sở thực hiện việc kiện toàn toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển theo văn bản chấp thuận của UBND tỉnh số 3411/UBND-NLN ngày 02/11/2020; (iv) Về cơ cấu tổ chức thống nhất số lượng 09 thành viên Hội đồng quản lý, Ban điều hành giữ nguyên 2 phòng chuyên môn, số lượng người làm việc nghiên cứu báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất với UBND tỉnh tăng lên 20 người so với 15 người như hiện nay của đơn vị; (v) Thống nhất sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc mới đã được UBND tỉnh điều chuyển theo Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; (vi) Kiên quyết xử lý các đơn vị sử dụng DVMTR chây ỳ, nộp tiền chậm theo đúng quy định của pháp luật; (vii) Rà soát các đối tượng sử dụng DVMTR trên địa bàn tỉnh tiếp tục đôn đốc nộp tiền trồng rừng thay thế và giải ngân đảm bảo quy định.
                                      Nguồn: Ban biên tập Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh Yên Bái

 

                                       

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 558
Hôm qua: 667
Đang online: 39
Tổng lượt truy cập :1335809