Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái tham dự tết trồng cây do tỉnh tổ chức và tổ chức gặp mặt đầu xuân Tân Sửu năm 2021

          Sáng 17 tháng 02 năm 2021, Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tham gia Lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu năm 2021 tại thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

          Theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Tân Sửu năm 2021 phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương trương hình thức; tổ chức Tết trồng cây bằng các loại cây có giá trị kinh tế cao hoặc nhóm cây gỗ lớn, có tuổi thọ cao nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trồng rừng.

         Cùng ngày, tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã có mặt đầy đủ tại trụ sở cơ quan đơn vị tổ chức gặp mặt đầu năm với mong muốn tổ chức thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2021.

         Tại buổi gặp mặt Ông Tô Xuân Quý- Giám đốc Quỹ đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động. Đồng chí đã điểm lại những kết quả nổi bật mà đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020, đồng thời bước sang năm mới Tân Sửu 2021 tập thể cán bộ viên chức và người lao động cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

1. Tập trung hoàn thiện kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2021 theo Nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xácđịnh diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2020 làm cơ sở xácđịnhđơn giá, số tiền chi trả DVMTR trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 3 năm 2021, đồng thời làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên dịa bàn tỉnh.
2. Thống nhất với Chi cục kiểm lâm để tổ chức ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
3. Làm tốt công tác tiếp nhận và giải ngân nguồn tiền trồng rừng thay thế, kịp thời tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch trồng rừng thay thế theo tiến độ thu tiền trồng rừng thay thế.
4. Tham mưu kịp thời và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là Chi cục Kiểm lâm, phòng chuyên môn của Sở trong việc tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, điều hành công tác quản lý bảo vệ và Phát triển rừng gắn với chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, chính sách chi trả DVMTR, nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp về chính sách chi trả DVMTR. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng mô hình thí điểm giao rừng cho cộng đồng thôn bản.
Cuối cùng, đồng chí giám đốc đặc biệt lưu ý trong toàn đơn vị là phải xây dựng một tập thể vững mạnh và đoàn kết, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động, phấn đấu năm 2021 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  
                                                                            Ban biên tập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 528
Hôm qua: 667
Đang online: 33
Tổng lượt truy cập :1335779