Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái tập trung phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác định diện tích rừng có cung ứng DVMTR năm 2020

            Rà soát, xác định diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các chủ rừng là một nhiệm vụ quan trọng trong các nội dung thực hiện chính sách chi trả DVMTR được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chú trọng triển khai và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện hàng năm.

Năm 2019, tổng diện tích rừng có cung ứng DVMTR được xác định cho đối tượng chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và diện tích rừng do Uỷ ban nhân dân xã quản lý là 84.691,88 ha, trong đó: hộ gia đình cá nhân là 28.341,96 với trên 17.000 chủ rừng được thụ hưởng; Uỷ ban nhân dân xã là 56.349,92 ha, có 84 xã được thụ hưởng.
 Tuy nhiên, diện tích rừng có cung ứng DVMTR của hộ gia đình, cá nhân có sự biến động rất lớn trong năm, do một số diện tích rừng đến chu kỳ khai thác và diện tích rừng trồng mới đạt tiêu chí thành rừng, các chủ rừng thực hiện việc trao đổi, mua bán…. Do đó, ngay từ đầu tháng 9/2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chủ động phối hợp với Hạt kiểm lâm các huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã có diện tích rừng nằm trong lưu vực cung ứng DVMTR triển khai đến từng trưởng thôn/bản và cán bộ xã phụ trách nông lâm nghiệp thực hiện công tác kê khai diện tích rừng có cung ứng DVMTR của hộ gia đình, cá nhân; Uỷ ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn toàn tỉnh làm cơ sở cho việc xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 đảm bảo đúng đối tượng.
 

Ảnh công tác triển khai rà soát diện tích rừng có cung ứng DVMTR tại xã An Lạc huyện Lục Yên 

Ảnh công tác rà soát diện tích rừng có cung ứng DVMTR tại xã Phúc Lợi huyện Lục Yên

 Ảnh công tác rà soát diện tích rừng có cung ứng DVMTR tại thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn 

Đến thời điểm này, các xã có diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 đã cơ bản thực hiện song việc kê khai, tổng hợp diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, gửi về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.
Trong thời gian tới trên cơ sở kết quả kê khai diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; Uỷ ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng, kết quả theo dõi diễn biến rừng, bản đồ lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng, kết quả chi trả dịch vụ môi trường rừng của năm trước Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tập trung phối hợp với Hạt Kiểm lâm cấp huyện, Uỷ ban nhân dân các xã xác định diện tích được chi trả và xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định hiện hành.
Nguồn: Ban biên tập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 657
Hôm qua: 530
Đang online: 27
Tổng lượt truy cập :1316895