Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái tăng cường kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng

       Trong tháng 8, 9,10/2021 vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã thành lập 04 đoàn kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2019 - 2020 đối với 05 chủ rừng tổ chức, gồm: 02 Ban quản lý rừng phòng hộ; 02 Ban quản lý rừng đặc dụng, 01 Công ty lâm nghiệp và 17 đợt kiểm tra, giám sát đối với Ủy ban nhân dân một số xã trên địa bàn các huyện Yên Bình (03 xã); Văn Yên (02 xã); Văn Chấn (03 xã); Trạm Tấu - Thị xã Nghĩa Lộ (05 xã); Mù Cang Chải (03 xã) và huyện Trấn Yên (01 xã). Tham gia cùng đoàn công tác có sự phối hợp của Chi cục Kiểm lâm, Hạt kiểm lâm và cán bộ kiểm lâm địa bàn các huyện.

Kiểm tra giám sát tại xã Xuân Lai huyện Yên Bình
Việc kiểm tra, giám sát chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai sót, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo việc chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, tạo sinh kế nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào kiểm tra việc tổ chức quản lý rừng, giao khoán bảo vệ rừng, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền DVMTR và hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, bản xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tiền DVMTR, mở sổ sách ghi chép thu, chi tiền DVMTR của cấp xã chi trả tiền DVMTR cho các hộ gia đình, cá nhân, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng.

Kiểm tra giám sát tại xã Xuân Tầm huyện Văn Yên 

Kiểm tra giám sát tại xã Bản Công huyện Trạm Tấu
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng tiền của các chủ rừng là tổ chức và Ủy ban nhân dân cấp xã, đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương cấp huyện chỉ đạo, định hướng xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở, cũng như đề xuất, tham mưu với các ban, ngành chức năng điều chỉnh, bổ sung các quy định cho phù hợp.
Nguồn: Ban biên tập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái
Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 696
Hôm qua: 667
Đang online: 36
Tổng lượt truy cập :1335947