Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đánh giá phân xếp loại cán bộ, viên chức năm 2019

         Ngày 13/12/2019, thực hiện hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2375/SNN-VP ngày 04/12/2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái tổ chức họp đánh giá phân xếp loại cán bộ, viên chức năm 2019. Đồng chí Tô Xuân Quý - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng dự và chủ trì cuộc họp.

Bám sát Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ công chức, viên chức để xác định rõ các tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (đối với cán bộ, công chức); hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức); Không hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính Phủ và hướng dẫn số 757/SNN-CCVC ngày 04/10/2017 của Sở Nội vụ về trình tự thủ tục đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị tự kiểm điểm, đánh giá theo 06 tiêu chí, đó là:
Tiêu chí thứ nhất: Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết.
Tiêu chí thư hai: Đánh giá việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.
Tiêu chí thứ ba: Tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
Tiêu chí thứ tư: Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
Tiêu chí thứ năm: Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
Tiêu chí thứ sáu: Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
Đối với viên chức đánh giá từ tiêu chí thứ nhất đến tiêu chí thứ tư; đối với viên chức quản lý ngoài việc đánh giá theo bốn tiêu chí như đối với cán bộ viên chức, còn phải đánh giá thêm hai tiêu chí thứ năm và tiêu chí thứ sáu.
(Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp tổng kết đánh giá phân xếp loại cán bộ viên chức năm 2019)

           Tại cuộc họp, tập thể, cán bộ viên chức, người lao động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá trung thực và thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của bản thân về kết quả tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2019. Kết quả 100% cán bộ, viên chức, người lao động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đều đạt kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ (06 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 37,5%;  10 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 62.5%).

           Để đạt được những kết quả đáng khích lệ như trên là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của tập thể, cá nhân các cán bộ, viên chức, người lao động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2019./.
  Nguồn: Ban biên tập - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

 
Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 669
Hôm qua: 667
Đang online: 31
Tổng lượt truy cập :1335920