Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020
         Ngày 29 tháng 11 năm 2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tổ chức hội nghị về triển khai Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020 theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công văn số 2278/SNN-VP ngày 26/11/2020. 
          Đồng chí Tô Xuân Quý – Giám đốc quỹ chủ trì hội nghị, đồng chí đã quán triệt đầy đủ các nội dung Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ, đồng thời đánh giá chung kết quả thực hiện nhiệm vụ 11 tháng đầu năm, ước thực hiện nhiệm vụ cả năm 2020. Công tác đánh giá, xếp loại được thực hiện khách quan, nghiêm túc với từng viên chức, người lao động, đánh giá viên chức quản lý cấp phòng và tập thể Ban giám đốc.
 
         
         Kết quả nhận xét, đánh giá chất lượng viên chức, người lao động đã được toàn thể hội nghị biểu quyết thông qua, cụ thể: Tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; 03 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Nguồn: Thạc sỹ - Nguyễn Thị Huyền - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 635
Hôm qua: 530
Đang online: 26
Tổng lượt truy cập :1316873