Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tham dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021, Cụm các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

          Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2021, Tại Ban quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021, Cụm thi đua các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Đăng Luận Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện trong Ban giám đốc và lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của 13 đơn vị hành chính sự nghiệp trong Cụm thi đua.

         Trong 6 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước của các đơn vị về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tuy nhiên, các đơn vị thành viên trong Cụm đã tổ chức tốt các phòng trào thi đua, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ đã đăng ký từ đầu năm. Kết quả thực hiện chỉ tiêu Nhà nước giao 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản đạt khá (4,03%) so với cùng kỳ; các chỉ tiêu cơ bản đạt từ 50% trở lên (sản lượng lương thực có hạt đạt 58,1% kế hoạch; tổng đàn gia súc chính đạt 90.9% kế hoạch; sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 57,9% kế hoạch; trồng rừng đạt 82,4% kế hoạch). Về tình hình tiến độ giải ngân các dự án, công trình tính đến thời điểm báo cáo đạt 201.466 triệu đồng đạt 59% kế hoạch.  
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân Phó Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các đơn vị thành viên trong Cụm, những cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai các phong trào thi đua, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh rất khó khăn của cả nước do tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phải quyết liệt tập trung thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 6 tháng đầu năm 2021, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cố gắng, nỗ lực vượt bậc, hoàn thành khối lượng công việc lớn, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của tỉnh và từng địa phương.
 

       

            Về nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm của Cụm thi đua đồng chí Phó giám đốc yêu cầu các đơn vị: 

          Một là, Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025 và phong trào phát động thi đua 5 năm (2021-2025) của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
          Hai là, Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2021 phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu của ngành được giao theo Chương trình hành động số 18/-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Thông báo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
          Ba là, Quan tâm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng; đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc có tác dụng nêu gương học tập .
          Bốn là, Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng cộng nghệ thông tin và áp dụng ISO phù hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Cũng tại hội nghị Hội nghị đồng chí Giám đốc Sở thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao cờ thi đua, bằng khen của tỉnh cho Chi cục Thủy lợi và 2 đơn vị là Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sảnBan quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thônđã có thành tích xuất sắc trong năm 2020.
 

        Tổng kết chương trình Hội nghị, đồng chí Cụm trưởng đề nghị các đơn vị cần xây dựng kế hoạch thi đua từ chính nhiệm vụ hàng ngày của mình để tự giác, quyết tâm thực hiện. Các phong trào thi đua này phải có tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Qua đó lựa chọn những tập thể, cá nhân thật sự xuất sắc, tiêu biểu cho từng lĩnh vực để đề xuất khen thưởng vào cuối năm. Tinh thần là khen thưởng phải đúng người, đúng việc, thực sự tạo nên động lực phấn đấu cho mỗi tập thể, cá nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021.  

Nguồn: Nguyễn Tiến Thành/Nguyễn Thị Thanh – Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 583
Hôm qua: 667
Đang online: 40
Tổng lượt truy cập :1335834