Nâng cao năng lực cho cộng đồng trong công tác quản lý bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
      Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành có liên quan, sự đồng thuận của nhân dân đã đạt được những kết quả nhất định trong thời gian qua đưa độ che phủ của rừng lên 63% năm 2020, định hướng đến năm 2025 tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Yên Bái đạt 65%.

            Một trong những kết quả đạt được phải kể đến là công tác giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng nhân cư thôn bản trên toàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 01/11/2019; Văn bản số 295/UBND-NLN ngày 14/2/2020 về thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng. Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công văn hướng dẫn số 300/SNN-CCKL ngày 06/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm xây dựng được 2 mô hình điểm tại thôn Giàng Cài xã Nậm Lành huyện Văn Chấn và thôn Nậm Chắn, xã Lâm Thượng về giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư thôn, bản; Tổ chức 20 lớp tập huấn về quản lý, giao khoán bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng cho lãnh đạo, cán bộ cấp xã, kiểm lâm địa bàn và các trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng của các xã, thị trấn địa bàn 8 huyện, thị của tỉnh có trên 1.000 người tham dự.

            Việc triển khai thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư thôn bản đã được triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, tính đến hết quý I năm 2021, các chủ rừng là tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã đã tổ chức hực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho 582 cộng đồng (80.388 hộ gia đình tham gia), diện tích rừng được giao khoán bảo vệ cho cộng đồng dân cư thôn, bản là 111.876,6 ha, trong đó rừng phòng hộ 47.010 ha, rừng sản xuất 64.866,6 ha.

          Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền Luật lâm nghiệp và các chính sách của Nhà nước về quản lý bảo vệ và Phát triển rừng đặc biệt quan tâm đến tổ chức tập huấn "nâng cao năng lực trong nhận thức về bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với cộng đồng dân cư thôn, bản" cho các đối tượng là Ban quản lý rừng thôn, bản và người dân tham gia bảo vệ rừng, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong năm 2021, tạo động lực đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng "tại gốc".

          Có thể thấy, việc giao khoán bản vệ rừng, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trong cộng đồng thôn, bản được người dân đồng tình, ủng hộ, gắn quyền lợi, trách nhiệm và nâng cao ý thức bảo vệ rừng của mỗi hộ gia đình trong cộng đồng dân cư thôn, bản nhận khoán bảo vệ rừng, tiền dịch vụ môi trường rừng được sử dụng hiệu quả, thiết thực, công khai, minh bạch, tạo động lực để người dân sống gắn bó với rừng hơn./.

                                                                Nguồn: Phạm Văn Dũng – Lê Thị Thanh Thủy

                                                          Phòng KT, TT, GS&ĐG - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 524
Hôm qua: 667
Đang online: 32
Tổng lượt truy cập :1335775