Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và trồng rừng thay thế là một trong những nhiệm vụ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng xác định trọng tâm. Hàng năm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng luôn chú trọng công tác Kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, sai sót trong quá trình thực hiện của các chủ rừng, Uỷ ban nhân dân cấp xã để việc thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định.

      Kiểm tra việc quản lý sử dụng tiền DVMTR tại BQL rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải  

 Các nội dung kiểm tra, giám sát, gồm: khoán bảo vệ rừng; Việc tiếp nhận, sử dụng tiền và hình thức chi trả cho bên nhận khoán bảo vệ rừng; Việc công khai tài chính; thông báo, niêm yết, công khai diện tích, số tiền được chi trả cho bên nhận khoán; việc kiểm tra, giám sát của chủ rừng đối với bên nhận khoán; giám sát kết quả thực hiện trồng, chăm sóc rừng thay thế các công trình được UBND tỉnh giao các BQL rừng phòng hộ làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện.

Kiểm tra diện tích rừng khoán bảo vệ

  Kiểm tra trồng rừng thay thế 

Kết quả kiểm tra, giám sát các chủ rừng cho thấy, cơ bản các chủ rừng đã thực hiện việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đảm bảo theo quy định của nhà nước, đồng thời thực hiện tốt công tác công khai tài chính và thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc rừng thay thế theo đúng hồ sơ thiết kế.

Nguồn:  Nguyễn Tiến Thành/ Lê Thị Thanh Thủy – Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 694
Hôm qua: 667
Đang online: 37
Tổng lượt truy cập :1335945