Khảo sát tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và một số cộng đồng dân cư thôn/bản trên địa bàn huyện Văn Chấn

Nhằm đánh giá hiệu quả tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong 2 ngày 02-03/7/2024, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn lựa chọn xã Cát Thịnh, Suối Giàng và 02 cộng đồng dân cư thôn/bản để thực hiện công tác khảo sát.

  Ảnh: Ông Tô Xuân Quý, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh triển khai các nội dung trao đổi với các Ban quản lý rừng cộng đồng tại xã Suối Giàng 

Tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân xã Cát Thịnh, Suối Giàng đoàn công tác đã được nghe lãnh đạo Uỷ ban nhân dân 02 xã báo cáo và thông tin về những nội dung có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2022, công tác chuẩn bị cho việc chi trả tiền công bảo vệ rừng năm 2023 từ nguồn dịch vụ môi trường rừng cho các cộng đồng dân cư thôn/bản và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã. Đồng thời đoàn công tác cũng đã được nghe Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Tập Lăng xã Suối Giàng và thôn Đồng Hẻo xã Cát Thịnh báo cáo về công tác bảo vệ rừng, việc sử dụng tiền công bảo vệ rừng từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ảnh: Đại diện Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Tập Lăng xã Suối Giàng báo cáo công tác bảo vệ rừng và sử dụng tiền công bảo vệ rừng 

Tổng diện tích nhận khoán bảo vệ rừng của cộng đồng thôn Tập Lăng, xã Suối Giàng là 434,51 ha (toàn bộ diện tích là rừng tự nhiên phòng hộ) với tổng số tiền công bảo vệ rừng năm 2022 là 260.669.372 đồng (được chi hỗ trợ các thành viên ban quản lý rừng là 27.000.000 đồng; hỗ trợ các thành viên tổ bảo vệ rừng là 12.500.000 đồng (tổ trưởng, tổ phó); chi trả tiền công tuần tra bảo vệ rừng (theo công đi tuần tra bảo vệ) là 60.000.000 đồng (chi 300.000 đồng/công); chi hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân trong thôn là 120.000.000 đồng (chi 1.000.000 đồng/hộ); chi khen thưởng cho hộ gia đình, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo vệ rừng là 1.100.000 đồng; chi hội nghị tổng kết là 6.000.000 đồng; để lại quỹ để duy trì các hoạt động là 34.069.372 đồng). 

Đại diện Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Đồng Hẻo xã Cát Thịnh báo cáo công tác bảo vệ rừng và sử dụng tiền công bảo vệ rừng

Tổng diện tích nhận khoán bảo vệ rừng của cộng đồng thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh là 2.308,21 ha (toàn bộ diện tích là rừng tự nhiên) với tổng số tiền công bảo vệ rừng năm 2022 là 1.382.491.000 đồng (được chi cho quỹ dự phòng kiểm tra rừng, PCCCR và hội nghị sơ kết, tổng kết 102.401.000 đồng; chi hỗ trợ ban quản lý 82.949.000 đồng; chi tiền công đi tuần tra kiểm tra rừng 126.800.000 đồng; chi tiền mua đất làm sân chơi cộng đồng là 47.500.000 đồng; chi tiền san ủi mặt bằng sân chơi 26.441.000 đồng; chi hỗ trợ các hộ trong thôn 996.400.000 đồng). Ban quản lý rừng cộng đồng xây dựng kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng và  thực hiện công tác tuần tra mỗi tháng 01 lần và đột xuất khi có thông tin người dân xâm hại đến rừng.

Ông Tô Xuân Quý, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã đánh giá cao việc tổ chức quản lý bảo vệ rừng gắn với thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với Uỷ ban nhân dân xã Cát Thịnh, Suối Giàng và 02 cộng đồng dân cư thôn/bản, ghi nhận những kết quả đã đạt được, đặc biệt là việc Ủy ban nhân dân xã Cát Thịnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các thôn, bản tổ chức đóng cọc mốc phân định ranh giới khu rừng, đồng thời Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cũng đã giải đáp và đưa ra một số định hướng để Ban quản lý rừng cộng đồng lấy ý kiến đồng thuận của người dân tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, cũng như sử dụng tiền bảo vệ rừng được hiệu quả, công khai, minh bạch, có sự đồng thuận của người dân. 

Nguồn: Ngọc Sơn - Nguyễn Huyền, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 569
Hôm qua: 667
Đang online: 41
Tổng lượt truy cập :1335820