Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Yên Bái

        Ngày 15/3, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức họp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2021, Đồng chí Tô Xuân Quý, Giám đốc Quỹ chủ trì cuộc họp. 

Trong 3 tháng đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã đạt được một số kết quả cụ thể thông qua một số nhiệm vụ như: (1) Về công tác thu tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và tiền trồng rừng thay thế (TRTT): Trong 3 tháng đầu năm đã thu được từ các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh hơn 9,7 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước; tiền trồng rừng thay thế 3 tháng đầu năm đạt hơn 1 tỷ đồng; (2) Công tác tuyên truyền luôn được chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức như viết 06 tin bài về hoạt động của Quỹ đưa lên trang thông tin điện tử của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; In ấn 500 sản phẩm truyền thông (mũ) phục vụ tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu của tỉnh; (3) về Trồng rừng thay thế, đã tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng thay thế đợt 1 với diện tích 52,03 ha (2.348,6 triệu đồng tiền TRTT) cho 02 ban quản lý rừng phòng hộ; (4) cơ bản hoàn thành công tác xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR 2020 đối với các chủ rừng là tổ chức, UBND cấp xã, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh và xây dựng kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2021; (5) Ngoài ra Quỹ đã chủ động tham mưu kịp thời cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.  

(Ảnh: Toàn cảnh buổi họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2021) 
Tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo quỹ, trưởng, phó phòng cùng cán bộ chuyên môn đã thảo luận rất kỹ những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, như khó khăn về xác định chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân rất nhỏ lẻ, manh mún, việc xác định đối tượng chi trả ...; đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong tháng 4 và Quý II năm 2021, đó là:
 - Tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh.
- Hoàn thiện kế hoạch thu, chi năm 2021, điều chỉnh kế hoạch, thu chi năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện.
- Tham gia đoàn nghiệm thu trồng rừng thay thế tại 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải (118 ha rừng trồng thay thế trồng năm 2017) theo quyết định của Sở.
  - Rà soát các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trong sản xuất để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách các đơn vị phải thực hiện chính sách chi trả DVMTR; Nhà máy thủy điện mới đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh, tổ chức ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR.
 - Phối hợp với các Ngân hàng; kênh Viettelpay Yên Bái tiến hành mở tài khoản để tiếp nhận tiền DVMTR cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản. Đồng thời đôn đốc việc chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản có nhận khoán bảo vệ rừng đối với các chủ rừng là tổ chức, UBND cấp xã có khoán bảo vệ rừng, đảm bảo công khai, minh bạch và an toàn.
Kết luận tại cuộc họp đồng chí Tô Xuân Quý- Giám đốc Quỹ đã giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các đồng chí lãnh đạo, các phòng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và khối lượng công việc đề ra.
Nguồn: Phạm Văn Dũng -Trưởng phòng kỹ thuật, tuyên truyềnGS và ĐG

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 629
Hôm qua: 667
Đang online: 43
Tổng lượt truy cập :1335880