Kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng sau 2 năm thực hiện Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

     Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành có liên quan và sự đồng thuận của các đối tượng sử dụng, cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được những kết quả theo kế hoạch đề ra.

          Qua 2 năm thực hiện Luật Lâm nghiệp kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã đi vào cuộc sống của người dân làm nghề rừng đặc biệt là các xã vùng cao đặc biệt khó khăn ở Mù Cang Chải, Trạm Tấu... Chính sách chi trả DVMTR được đánh giá đã mang lại hiệu quả cao cả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường trong bối cảnh nguồn ngân sách Nhà nước chi cho công tác bảo vệ rừng còn hạn chế; thúc đẩy nhận thức của người dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, hạn chế đáng kể tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép; góp phần cải thiện sinh kế, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống của những người làm nghề rừng. Qua số liệu thống kê, hàng năm trên địa bàn tỉnh có trên 50.000 hộ gia đình được hưởng tiền DVMTR thông qua việc tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; Tổng diện tích rừng được chi trả DVMTR 180.409,6 năm 2019, tăng lên 199.496,8 ha năm 2020.

          Công tác quản lý bảo vệ rừng từng bước đi vào nề nếp, các chủ rừng, UBND cấp xã đã lập hồ sơ quản lý rừng, giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư sống gần rừng, gắn bó với rừng, làm tiền đề tiến tới giao rừng cho cộng đồng quản lý theo quy định của Luật Lâm nghiệp.
            Đồng hành thực hiện chính sách chi trả DVMTR, Chi cục Kiểm Lâm, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh đã phối kết hợp chặt chẽ với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng triển khai thực hiện tốt công tác xác định diện tích rừng có cung ứng DVMTR theo từng chủ rừng để chi trả tiền DVMTR; Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng gắn với chi trả DVMTR sâu rộng đến người dân, cán bộ cấp thôn bản; Đẩy mạnh thực hiện chi trả DVMTR cho các chủ rừng không dùng tiền mặt từ Quỹ, như: Chi trả qua tài khoản ngân hàng, kho bạc, viettel pay, bưu điện đảm bảo công khai, minh bạch và an toàn, đúng đối tượng.

          Chi trả DVMTR đã phát huy được vai trò quan trọng, là một trong những chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước trong việc huy động nguồn tài chính ổn định, bền vững cho bảo vệ và phát triển rừng, tạo được sự đồng thuận cao của người dân sống bằng nghề rừng, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.
           Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú; phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chi trả và sử dụng tiền DVMTR … theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính Phủ.

Nguồn: BBT Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 518
Hôm qua: 667
Đang online: 31
Tổng lượt truy cập :1335769