Hội nghị triển khai một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Yên Bái

           Ngày 14/11/2019 đến ngày 26/11/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh, tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Tham gia hội nghị gần 300 đại biểu là lãnh đạo Phòng Tài chính huyện, Hạt kiểm lâm; lãnh đạo UBND xã, thị trấn, kế toán cán bộ địa chính nông lâm nghiệp và Kiểm lâm địa bàn.

Tại hội nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã triển khai Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 01/11/ 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về quy định một số nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Hướng dẫn số 1831/HD-SNN-STC ngày 15 /10/2019 của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông qua hội nghị các đại biểu đã được hướng dẫn UBND các xã xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; trình tự, thủ tục thanh quyết toán tiền dịch vụ môi trường rừng đối với diện tích rừng tự nhiên có cung ứng DVMTR, diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Đồng thời trong quá trình thảo luận đã giải đáp những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương. Từ năm 2020 trở đi, thực hiện việc giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ, sản xuất cho cộng đồng thôn bản, tiến tới xây dựng phương án giao rừng tự nhiên phòng hộ, sản xuất cho cộng đồng để bảo vệ và phát triển rừng.

                                                                            (Một số hình ảnh tại hội nghị)                                                                                                                                                                  Nguồn: Ban biên tập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 552
Hôm qua: 667
Đang online: 35
Tổng lượt truy cập :1335803