Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác Lâm nghiệp năm 2022

          Ngày 02/3/2022, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Lâm nghiệp năm 2022 bằng hình thức trực tuyến với đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của 60 tỉnh, thành phố có rừng thông qua 160 điểm cầu.

Đánh giá lại những kết quả năm 2021 của ngành Lâm nghiệp, Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị khẳng định ngành đã triển khai thực hiện và hoàn thành khối lượng lớn các công việc trọng tâm và đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt là trên 03 chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng, giá trị xuất khẩu lâm sản và giá trị thu dịch vụ môi trường rừng.
Về tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc, đã đạt 42,02%, tăng 0,01 % tương ứng trên 33 ngàn ha rừng. Đây là con số chỉ tiêu đã được đưa ra trong Nghị quyết của đại hội Đảng toàn Quốc và được Quốc hội giao,... Tổng cục trưởng khẳng định việc ngành hoàn thành và vượt mức đã thể hiện sự gia tăng số lượng, chất lượng rừng cũng như thúc đẩy phát triển các chỉ tiêu khác của ngành lâm nghiệp. Để có được con số này, là sự nỗ lực của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.
Giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2021 đạt gần 16 tỷ USD, chiếm gần 30% giá trị xuất khẩu của toàn ngành nông nghiệp, tương ứng 5% giá trị xuất khẩu toàn quốc, đã có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành, từ người trồng rừng đến người chế biến,... giúp ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển tổng thể theo chuỗi trên tinh thần Luật Lâm nghiệp.
Thu dịch vụ môi trường rừng trên 3.153 tỷ đồng, khẳng định chiến lược của toàn ngành đang đi đúng hướng. Trong thời điểm kinh phí cho các hoạt động bảo vệ rừng còn hạn hẹp, thì đây chính là một nguồn lực quan trọng bù đắp để giúp công tác bảo vệ và phát triển rừng tốt hơn.
Về phía tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Thái Bình Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cùng tham gia dự họp.

Đối với nhiệm vụ Lâm nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đạt được kết quả tốt, cụ thể: về Công tác bảo vệ rừng Toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn toàn tỉnh đã cơ bản được bảo vệ tốt diện tích đưa vào khoán bảo vệ năm 2021 là 231.759,4 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất; đã trồng được 16.047,1 ha, đạt 103,5% kế hoạch năm; Năm 2021, toàn tỉnh khai thác được 693.681 m3 gỗ rừng trồng/691.000 m3 phục vụ cho chế biến, đạt 100,4% kế hoạch của tỉnh giao; trên 90 nghìn tấn tre, vầu, nứa, đạt 100% kế hoạch; khoảng 604 nghìn ster củi; 83,7 nghìn tấn măng các loại; 18 nghìn tấn vỏ quế khô; 4 nghìn tấn quả Sơn tra; 680 tấn thảo quả; 85,5 nghìn tấn cành lá quế phục vụ chế biến tinh dầu (sản lượng tinh dầu bình quân toàn tỉnh khoảng 600 tấn); Về coogn tác Thanh tra, pháp chế trong năm 2021, lực lượng Kiểm lâm trong tỉnh đã xử lý 117 vụ vi phạm; Diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ FSC, VFCS/PEFC đến thời điểm hiện tại là 4.347,85 ha. Tổng vốn huy động cho Lâm nghiệp là 118.611,8 triệu đồng (trong đó: tiền DVMTR là: 111.024,5 triệu đồng). Duy trì độ che phủ của rừng đạt 63%. Từ những kết quả đã đạt được của năm 2021, tỉnh Yên Bái cũng chỉ ra được những tồn tại, khó khăn trong công tác Lâm nghiệp hiện nay, đó là: (1) Tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng để canh tác, trồng cây lâm nghiệp nhất là đối với rừng tự nhiên vẫn còn xảy ra và có diễn biến phức tạp; (2) Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng còn thiếu đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội; Quy hoạch ba loại rừng đến nay không còn phù hợp với thực trạng quản lý rừng hiện nay, cần phải rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; (3) Việc xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn nhiều hạn chế, hầu hết diện tích rừng do hộ gia đình quản lý dưới 3,0 ha/hộ; thu nhập từ lâm nghiệp chỉ chiếm 20-25% trong tổng thu nhập, đời sống người dân còn nhiều khó khăn; (4) Kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ hiện nay. Lực lượng làm công tác bảo vệ rừng tại cơ sở còn mỏng, thiếu so với quy định.

          Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Quốc Trị Tổng cục trưởng đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành lâm nghiệp trong năm 2022 là:
           Năm 2022, ngành đặt ra chỉ tiêu bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có. Nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích, cụ thể: Duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42,02%; chú trọng nâng cao chất lượng rừng. Tốc độ tăng giá trị gia tăng sản xuất lâm nghiệp 102,81%. Trồng rừng tập trung: 244.000 ha. Trồng cây phân tán: 121,6 triệu cây. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 16,3 tỷ USD.  Khai thác gỗ: Tổng sản lượng khai thác gỗ đạt 31,5 triệu m3, trong đó: Khai thác từ rừng trồng tập trung: 21,0 triệu m3; khai thác cây trồng phân tán, cây vườn nhà: 5,5 triệu m3; khai thác diện tích cao su tái canh: 5 triệu m3. Thu dịch vụ môi trường rừng: 2.800 tỷ đồng. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ: 90.000 ha.
Tổ chức triển khai hiệu quả chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án trọng điểm như Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại ngành lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025,... Tổ chức triển khai đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Để đạt được những mục tiêu trên, Tổng cục trưởng cũng đề nghị các địa phương thống nhất quan điểm, nhận thức trong xây dựng quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, tích hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia và các quy hoạch khác, đồng thời tích hợp với quy hoạch cấp tỉnh, để cùng gặp nhau tại một điểm. Các địa phương cũng cần có những đánh giá tổng thể về cơ sở hạ tầng lĩnh vực lâm nghiệp, thực trạng người dân sống trong các khu rừng đặc dụng, phòng hộ,...
Nguồn: Ban biên tập - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái
Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 617
Hôm qua: 667
Đang online: 41
Tổng lượt truy cập :1335868