Hội nghị tập huấn quản lý, giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư thôn, bản, gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng

         Với mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư thôn, bản trong bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng có hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của cộng đồng khi tham gia bảo vệ rừng, tiến tới từng bước giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, bản trên địa bàn tỉnh.

        Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức triển khai hướng dẫn số 300/SNN-CCKL ngày 06/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch tổ chức 20 lớp tập huấn về quản lý, giao khoán bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thời gian từ 01/6 đến 26/6 cho lãnh đạo, cán bộ cấp xã, kiểm lâm địa bàn và các trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng của các xã, thị trấn địa bàn 8 huyện, thị của tỉnh, dự kiến sẽ có trên 1.000 người tham dự. 

         Qua 11 lớp tập huấn từ đầu tháng 6 đến nay cho thấy, các học viên đã được tìm hiểu về các nội dung, như: Hướng dẫn các bước giao khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài cho cộng đồng dân cư thôn bản và hướng dẫn tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn, bản, đồng thời các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi cách làm và bàn các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở.
         Tiếp thu các nội dung tập huấn, các xã, phường, thị trấn sẽ tập trung hoàn thành công tác giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư thôn, bản, thiết lập hồ sơ quản lý rừng theo đúng quy định, từng bước hình thành được chủ thể và đối tượng giao rừng, tiến tới giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, bản ngay từ năm 2021, đảm bảo rừng có chủ thực sự theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng, gắn với sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng hiệu quả, công khai, minh bạch tại địa phương.

  (Một số hình ảnh hội nghị tập huấn tại các huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái)

Nguồn: Ban biên tập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 616
Hôm qua: 667
Đang online: 40
Tổng lượt truy cập :1335867