Hội nghị công bố kết quả rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trong lưu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2021

         Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 01 tháng 7 năm 2021 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên, huyện Yên Bình và  Ủy ban nhân dân xã 2 xã Khánh Thiện, xã Cảm Nhân tổ chức Hội nghị công bố kết quả rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trong lưu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 417/QĐ-BNN-TCLN ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi tra dịch vụ môi trường rừng.

Đ/c Nguyễn Tiến Thành – Phó Giám đốc Quỹ phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh); các đồng chí lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Lục Yên, huyện Yên Bình đại diện cho UBND huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, cán bộ chuyên môn xã, kiểm lâm địa bàn cùng các trưởng thôn, đại diện các hộ gia đình thuộc 2 xã Khánh Thiện và xã Cảm Nhân.
Tại Hội nghị Đoàn công tác báo cáo kết quả rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trong lưu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng tại xã Khánh Thiện huyện Lục Yên, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình. Qua đó cho thấy, xã Khánh Thiện là xã cuối cùng của huyện Lục Yên được đưa vào thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với diện tích lưu vực là 1777,57 ha (trong đó đất có rừng: 1706,52ha; đất chưa có rừng 71,05ha); xã Cảm Nhân (trước là xã Tích Cốc cũ) được bổ xung thêm diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong lưu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng là 1.170,85 ha (trong đó đất có rừng: 1.168,75ha; đất chưa có rừng 2,1ha). Phân theo chủ quản lý: đối với xã Khánh Thiện hộ gia đình, cá nhân đang quản lý: 625,56 ha, chiếm 35,19%, Ủy ban nhân dân xã quản lý 1.152,01Ha chiếm 64,81%; Đối với xã Cảm Nhân hộ gia đình, cá nhân đang quản lý: 421,75 ha, chiếm 36,02%, Ủy ban nhân dân xã quản lý 749,01Ha chiếm 63,98%.
Tại phần thảo luận các ý kiến tham gia phát biểu của lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện và UBND xã, cán bộ chuyên môn xã, cán bộ kiểm lâm địa bàn, đại diện các hộ gia đình các nhân tham gia nội dung Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trong lưu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng cơ bản nhất trí với số liệu rà soát diện tích rừng trong lưu vực cung ứng DVMTR trong báo cáo.

Ảnh: Bàn giao tài liệu hồ sơ tại hội nghị

Cũng tại hội nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ký kết biên bản và tổ chức bàn giao tài liệu, hồ sơ quản lý rừng, bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trong lưu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng; sản phẩm số hóa bản đồ cho UBND xã Khánh Thiện, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Đây là cơ sở dữ liệu ban đầu để hàng năm làm căn cứ tổ chức rà soát và cập nhật diễn biến diện tích, hiện trạng rừng, chủ quản lý nếu có thay đổi so với Hồ sơ quản lý, bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trong lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng, để công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng được đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.
Ủy ban nhân dân các xã đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái sớm đưa diện tích rừng trong lưu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng của xã vào kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng hằng năm để người dân sớm được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm thúc đẩy công tác bảo vệ, phát triển rừng và cải thiện sinh kế của người dân. 

                                  Nguồn: Tiến Thành -Thành Trung, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 564
Hôm qua: 667
Đang online: 41
Tổng lượt truy cập :1335815