Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ngày 30 tháng 11 năm 2023, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chủ trì, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Đăng Luận, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ; Hoàng Thị Uyển, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ và các đồng chí thành viên Hội đồng Quản lý, Ban Kiểm soát, lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Ban Điều hành Quỹ, chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chủ trì Hội nghị 

Năm 2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát Nghị quyết của Hội đồng Quản lý Quỹ, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐQL, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao, cụ thể như: Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 với tổng số tiền trên 139,2 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch điều chỉnh được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện chi trả bằng phương thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, kho bạc hoặc qua dịch vụ chuyển tiền của Bưu điện cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (100% không sử dụng tiền mặt); ký mới 21 hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, nâng tổng số hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng toàn tỉnh lên 74 hợp đồng; Thu tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng ước cả năm thu trên 120 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch; Tiếp nhận tiền trồng rừng thay thế 39.394,1 triệu đồng từ 28 dự án và 64 hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ (diện tích phải trồng rừng thay thế là 464,97 ha). Triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đang dạng, phong phú, như: tổ chức 07 hội nghị tập huấn cho 184 lượt hộ tham gia; in ấn và phát hành trên 4 nghìn sản phẩm truyền thông, xây dựng 30 biển thông tin tuyên truyền công tác bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng. Ngoài ra, Quỹ còn ký hợp đồng với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, các Báo Trung ương, địa phương, Thông tấn xã Việt Nam… xây dựng các tin bài, phóng sự truyền thông về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm truyền thông sâu rộng đến mọi đối tượng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Công tác kiểm tra, giám sát đã được chú trọng, tăng cường với việc thành lập gần 20 đoàn kiểm tra, giám sát để kiểm tra các bên có liên quan đế thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp với Chi cục kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã kiểm tra, giám sát 04 ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, 103 Ủy ban nhân dân cấp xã về việc quản lý bảo vệ rừng, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 và giám sát công tác trồng rừng thay thế đạt 100% tổng số xã trên địa bàn toàn tỉnh được kiểm tra.

Chung tay thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, của Tỉnh, trong năm 2023 Quỹ còn phối với Ngân Hàng Vietcombank hỗ trợ 1.000 cây xanh cho huyện Trấn Yên triển khai trồng cây xanh đường phố tại 04 xã, thị trấn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa, giai đoạn 2021 - 2025; Hỗ trợ 1.700 cây giống giổi ghép tại xã Xuân Long huyện Yên Bình cho125 hộ gia đình, cá nhân nhằm từng bước góp phần xóa đói giảm nghèo...

  Đồng chí Tô Xuân Quý, Giám đốc Quỹ thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 

Tại hội nghị, các đồng chí trong Hội đồng Quản lý đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm, những nội dung đề xuất, kiến nghị của Ban Điều hành Quỹ.

Các thành viên HĐQL Quỹ phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2023 của Ban điều hành Quỹ.

 Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chủ trì phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ yêu cầu trong thời gian tới Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cần tập trung triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý thu, chi tiền DVMTR đúng quy định hiện hành.

Hai là: Hoàn chỉnh kế hoạch thu, chi năm 2024, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Ba là: Tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát các huyện còn lại (Văn Chấn, Trấn Yên), tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tham mưu văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các huyện, thị xã để chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kiểm soát nguồn tiền trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Bốn là: Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã và chính quyền cấp xã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xác định diện tích rừng đủ Điều kiện được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu và xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2023 theo quy định.

Năm là: Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền công tác Quản lý bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, hướng đến nhiều đối tượng có liên quan. 

Nguồn: Ban biên tập - Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 571
Hôm qua: 667
Đang online: 41
Tổng lượt truy cập :1335822