Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra tại Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
             Ngày 23 tháng 11 năm 2020, thực hiện Quyết định số 04-QĐ/ĐU ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Đảng ủy Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu nộp Đảng phí và việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với chi bộ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành công tác kiểm tra tại Chi bộ. 
Tại buổi làm việc, đồng chí Tô Xuân Quý - Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng đã trình bày báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu nộp Đảng phí và việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Chi bộ với Đoàn kiểm tra. Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng luôn triển khai kịp thời các văn bản, chỉ thị, nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, thực hiện đúng thời gian, đảm bảo tiến độ công việc được giao, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, công tác phòng chống tham nhũng và công khai tài chính của đơn vị cũng được Chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện và giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính công khai, minh bạch; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng chương trình công tác, kế hoạch của Chi bộ; Đảng viên trong Chi bộ đóng đảng phí đầy đủ.
 

 (ảnh: Đảng ủy Sở NN&PTNT kiểm tra tại Chi bộ Quỹ BV&PTR) 
Đồng chí Nguyễn Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao và ghi nhận kết quả đạt được của Chi bộ từ đầu năm 2020 đến nay, cụ thể: (1) Về công tác kiểm tra giám sát, Chi bộ đã xây dựng Chương trình kiểm tra toàn khóa và có chương trình cụ thể thực hiện công tác kiểm tra năm 2020 đối với 2 đảng viên Dương Thành Trung và Đỗ Đức Đăng về thực hiện Điều lệ Đảng; (2) Về công tác phòng chống tham nhũng, Chi bộ đã triển khai các văn bản, Nghị quyết của đảng bộ cấp trên; xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng của đơn vị năm 2020 nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; đã xây dựng Quy chế làm việc của Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 -2022; xây dựng Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị. Hàng năm thực hiện việc công khai tài chính trong toàn đơn vị để cán bộ, viên chức và người lao dộng theo dõi và giám sát; (3) Công tác thu, chi đảng phí đã thực hiện đúng quy định.
Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại cần phải bổ sung thêm vào báo cáo chung của Chi bộ, danh sách thu đảng phí cần bộ sung thêm hệ số lương để làm căn cứ tính tỷ lệ đóng đảng phí cho chính xác.
Đồng chí Tô Xuân Quý thay mặt cấp ủy Chi bộ tiếp thu những ý kiến tham gia của Đoàn công tác và khẳng định Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng là một tập thể đoàn kết, thống nhất, Ban Chi ủy luôn gắn kết điều hành mọi hoạt động của Chi bộ hiệu quả, thể hiện rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, các nhiệm vụ chính trị được thực hiện trên nguyên tắc tập thể quyết định, cá nhân phụ trách. Đội ngũ cán bộ đảng viên có sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng; kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh và thực hiện nghiêm túc, dân chủ, qua đó tạo động lực mạnh mẽ cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất quan điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và  tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.   
                                                          
   Nguồn: Ban biên tập – Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái
Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 720
Hôm qua: 530
Đang online: 29
Tổng lượt truy cập :1316958