Chuẩn bị tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021

           Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Quyết định số 604/QĐ-UBND). Theo đó, diện tích được phê duyệt đủ điều kiện được chi trả năm 2021 là 214.073,12 ha, đối tượng được chi trả gồm: 8.552 là hộ gia đình cá nhân, 2 cộng đồng dân cư thôn bản; 103 Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (409 cộng đồng dân cư thôn, bản nhận khoán với gần 16.000 hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ rừng) và 14 chủ rừng là tổ chức.

  Ảnh: Chi trả tiền DVMTR của Chủ rừng là tổ chức tại huyện Mù Cang Chải năm 2020 

Nhằm thực hiện tốt công tác chi trả tiền DVMTR của năm 2021 theo đúng quy định, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, đó là:
Một là, Tập trung xây dựng thông báo chi trả tiền cho các chủ rừng và Ủy ban nhân dân cấp xã;
Hai là, Phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái, Ngân hàng, Kho bạc để chi trả tiền cho các chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo minh bạch, khách quan, an toàn;
Ba là, Yêu cầu Ủy ban nhân dân xác xã sau khi nhận được thông báo tiền DVMTR khẩn trương xác định số tiền chi trả cho bên nhận khoán, thông báo, niêm yết công khai danh sách nhận tiền của các chủ rừng và cộng đồng dân cư thôn bản tại Ủy ban nhân dân xã và nhà văn hóa thôn/bản; thực hiện chi trả tiền qua tài khoản ngân hàng cho 100% cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng.
Bốn là, hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, bản sử dụng tiền bảo vệ rừng hiệu quả, công khai, minh bạch có sự đồng thuận của người dân, ghi chép đầy đủ các khoản thu, chi và thực hiện đầy đủ việc công khai theo quy định.
Năm là, tổ chức giám sát việc chi trả tiền DVMTR của các chủ rừng là các Ban quan lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các lâm trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng dân cư sử dụng tiền bảo vệ rừng đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch có sự đồng thuận của người dân.

  Ảnh kiểm tra, giám sát chi trả tiền DVMTR trong cộng đồng thôn bản năm 2020 

          Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng sẽ hoàn thành việc chi trả tiền DVMTR năm 2021 xong trước 15 tháng 5 năm 2022 cho các chủ rừng và đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn toàn tỉnh.

Nguồn: Nguyễn Tiến Thành/ Lê Thị Thu Thủy - Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 582
Hôm qua: 667
Đang online: 40
Tổng lượt truy cập :1335833