Chi bộ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”
Triển khai Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 13/11/2020 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 18/11/2020 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, ngày 25/12/2020 Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025”, đồng chí Tô Xuân Quý Bí thư Chi bộ dự, chủ trì buổi sinh hoạt.
 

Hình ảnh buổi sinh soạt chuyên đề " Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025"

 Đồng chí Tô Xuân Quý - Bí thư chi bộ đã trực tiếp truyền đạt, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2020 – 2025.
 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra mục tiêu “Phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển của Vùng trung du và miền núi phía bắc vào năm 2030” và đề ra 05 phương hướng phát triển nhằm xác định rõ hướng phát triển chủ đạo của Đảng bộ trong năm năm tới tạo sự đồng bộ, nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đó là: (1) Phát triển bền vững trên 3 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường, theo triết lý phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. (2) Tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân trong những ngành chủ lực, có lợi thế của tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. (3) Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sự hài lòng của nhân dân; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con ngựời Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. (4) Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, gắn kết đồng bộ giữa thành thị và nông thôn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh. (5) Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh. 
Tại buổi sinh hoạt, nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, tập trung tham gia, đề xuất giải pháp, kế hoạch công tác toàn khóa của đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, góp phần quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra, cụ thể: (1) Chi bộ quyết tâm lãnh đạo, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh trên cả 3 lĩnh vực: chính trị, tư tưởng và tổ chức; (2) Lãnh đạo chi bộ, cơ quan thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; (3) Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hàng năm 100% đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; (4) Hằng năm phấn đấu 100% đảng viên trong chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (5) Cử 02-03 cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo về lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. (6) Nhiệm kỳ 2020 – 2022 của chi bộ kết nạp từ 01 đến 02 đảng viên mới trở lên; (7) Lãnh đạo, Chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua lao động, học tập lập thành tích hướng về các ngày lễ lớn của đất nước, đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hoá, tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc. 
Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Tô Xuân Quý, Bí thư Chi bộ biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tham gia ý kiến phát biểu thảo luận sôi nổi, đồng thời quán triệt, giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên ngay sau hội nghị chuyên đề này phải viết bài thu hoạch nộp cho chi bộ trước ngày 30/12/2020. Đảng viên trong Chi bộ phải luôn đoàn kết để tạo ra sức mạnh, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, có quyết tâm cao, xây dựng kế hoạch cá nhân và phương pháp làm việc khoa học để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

 Nguồn: Ban biên tập- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

 

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 607
Hôm qua: 667
Đang online: 41
Tổng lượt truy cập :1335858