Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái làm tốt nhiệm vụ phát triển Đảng viên

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cơ sở đảng, đây là một nội dung có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và không thể thiếu của các tổ chức, cơ sở Đảng. Công tác phát triển đảng viên mới không chỉ làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, mà còn mang một ý nghĩa đặc biệt nữa là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025 - Chi bộ Quỹ BVPTR

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác châm bồi và phát triển đảng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cấp ủy Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã làm tốt công tác phát triển đảng viên. Cấp ủy xác định rõ việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới là một nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nói chung và của Cấp ủy nói riêng, Cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác này theo đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục về công tác kết nạp đảng viên và chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, giới thiệu, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú trở thành cảm tình Đảng bảo đảm nguyên tắc của Điều lệ Đảng và các Quy định, hướng dẫn của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, đến nay Chi bộ đã bồi dưỡng, giúp đỡ 2 đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng và cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, cấp giấy chứng nhận. Tại kỳ sinh hoạt tháng 10 năm 2023, Chi bộ đã thống nhất và quyết nghị báo cáo Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét quyết định cho 02 cảm tình đảng được làm thủ tục để kết nạp vào đảng theo đúng quy định.

Đoàn viên thanh niên Quỹ BVPTR chào mừng Đại hội khóa III

Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 về công tác phát triển đảng viên, Cấp ủy chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thường xuyên quan tâm, làm tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, Cấp ủy thống nhất nhận thức về vai trò của công tác phát triển đảng viên và sự cần thiết đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở Chi bộ. Năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng không chỉ phụ thuộc vào số lượng đảng viên mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đảng viên, số lượng đảng viên góp phần làm tăng nguồn lực và sức mạnh lãnh đạo của tổ chức đảng, chất lượng sẽ phát huy được trí tuệ của các đảng viên trong hoạt động lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng.

Hai là, chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng. Công tác tạo nguồn phải bắt đầu từ việc lên kế hoạch, lựa chọn đúng đối tượng. Yêu cầu lựa chọn phải chính xác, mang tính toàn diện cả về cơ cấu thành phần, lịch sử chính trị, động cơ phấn đấu. Bên cạnh việc lựa chọn đúng phải làm tốt các bước tiếp theo như bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giao nhiệm vụ, thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn…, để quần chúng luôn xác định đúng đắn động cơ phấn đấu vào Đảng. Chi bộ giao cho những đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quá trình phấn đấu rèn luyện của quần chúng. Khi quần chúng đã có nhận thức tốt, có quá trình phấn đấu đạt đủ tiêu chuẩn của người đảng viên theo quy định thì Cấp ủy chủ động có kế hoạch kết nạp quần chúng vào Đảng.

Ba là, Cấp ủy quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với vai trò, nhiệm vụ của đảng viên trong chi bộ. Nội dung sinh hoạt phải vừa mang tính chính trị, vừa thiết thực, phong phú; gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với phát triển phát triển đảng viên.

Bốn là, Cấp ủy quán triệt đến đảng viên chính thức trong Chi bộ khi được phân công hướng dẫn quần chúng viết đơn và lý lịch phải thật kỹ, cụ thể, rõ ràng, đầy đủ; việc tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng cần tuân thủ đúng quy định.

Năm là, Cấp ủy thường xuyên tổ chức tổng kết thực tiễn công tác phát triển đảng viên, qua đó, đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ ưu điểm, những thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế trong công tác phát triển Đảng ở Chi bộ, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và có những biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tóm lại, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong chi bộ có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tiếp nối các thế hệ của Đảng, làm tăng thêm sinh lực, trí tuệ, sức trẻ cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.  

Nguồn: Ban biên tập - Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 619
Hôm qua: 667
Đang online: 41
Tổng lượt truy cập :1335870