Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Ngày 06/12/2022, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn dự và chỉ đạo. Đồng chí Tô Xuân Quý, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Tô Xuân Quý – Bí thư Chi bộ, giám đốc Quỹ, chủ trì hội nghị 

Tại Hội nghị đồng chí Tô Xuân Quý đã quán triệt nội dung, chương trình hội nghị tổng kết Chi bộ, gồm: (1) Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2022 của Chi bộ; (2) Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (3) thảo luận; (4) kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Chi bộ.

Trong năm 2022 Chi bộ luôn chú trọng chú trọng công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát về sinh hoạt chi bộ. Các đảng viên trong chi bộ luôn đoàn kết, nhất trí từ việc lãnh đạo tư tưởng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong đơn vị. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, chủ yếu là kiểm tra nề nếp sinh hoạt, thu nộp đảng phí, việc nghiên cứu học tập của đảng viên. Nhiều chủ trương của cấp ủy đã được triển khai kịp thời tại Chi bộ, đơn vị, đã duy trì được sự ổn định và kỷ luật trong Chi bộ. Có sự phối hợp, thống nhất cao giữa Chi uỷ và tập thể lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo, điều hành các mặt công tác của Đảng và chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thái Bình Ủy viên BTV đảng bộ Sở, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của Cấp ủy và Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trong công tác xây dựng đảng năm 2022. Trong năm 2023 Chi bộ cần quan tâm trú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát để kịp thời kiểm soát và tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để các chủ rừng thực hiện đúng chính sách của Nhà nước.

 Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phát biểu chỉ đạo

Trên cơ sở các ý kiến tham luận và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo sở, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, như sau: 

Một là: Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh tập huấn, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện quyền, nghĩa vụ quản lý bảo vệ rừng, hưởng lợi từ rừng, giám sát các tổ chức, UBND cấp xã trong việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động liên quan đến chính sách chi trả DVMTR; Công tác trồng rừng thay thế; Rà soát các đơn vị sử dụng DVMTR mới đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh, kịp thời đàm phán ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR làm căn cứ để thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong việc thực hiện rà soát, xử lý, xử phạt, kiên quyết không để tồn tại tình trạng chây ì, nợ đọng tiền DVMTR; Tập trung xác định diện tích rừng có cung ứng và được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2022 để làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022; Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho các chủ rừng được thụ hưởng, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; Rà soát các diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, nhất là những lưu vực mới phát sinh; phối hợp với các đơn vị tư vấn để xây dựng, thiết lập hệ thống phần mềm theo dõi diễn biến rừng đồng bộ với xác định diện tích rừng có cung ứng DVMTR làm cơ sở cho việc xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR. 

Hai là: công tác xây dựng Đảng, đoàn thể

Tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và định hướng tuyên truyền của cấp trên; và tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ủy cấp trên phát động; Hàng tháng tổ chức thực hiện sinh hoạt định kỳ đảm bảo cho toàn thể cán bộ đảng viên tham gia đầy đủ;  Về công tác bồi dưỡng kết nạp đảng: tiếp tục giúp đỡ, bỗi dưỡng, giới thiệu 02 quần chúng để kết nạp Đảng. 

Ba là: tiếp tục Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW

Tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao tinh thần tự giác phấn đấu, rèn luyện cán bộ, đảng viên với sự tham gia góp ý, giám sát của quần chúng; xây dựng và thực hiện nghiêm túc, có kết quả kế hoạch rèn luyện, phấn đầu của từng cá nhân trong cơ quan theo tấm gương của Bác Hồ. 

Bốn là: Đối với công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Công đoàn thực hiện đúng và đầy đủ các hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và theo Điều lệ của các tổ chức đoàn thể. Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên nhiệt tình quyên góp, ủng hộ các loại quỹ, Quỹ vì người nghèo...; tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do cơ quan và các đoàn thể tổ chức, thường xuyên quan tâm chăm lo tới đời sống của cán bộ công chức, viên chức, thăm hỏi các gia đình chính sách trong các ngày lễ, ngày tết.

Kết quả đánh giá, xếp loại, tập thể Chi bộ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; đối với xếp loại mức độ nêu gương của cán bộ Đảng viên: 100% đảng viên nêu gương tốt; đối với đánh giá xếp loại đảng viên trong Chi bộ có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 Ảnh chi bộ bỏ phiếu đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Dưới sự chỉ đạo, đồng thuận và thống nhất cao trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo cùng với sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong năm 2022, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2023.

Nguồn: Ban biên tập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

 

Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 592
Hôm qua: 667
Đang online: 38
Tổng lượt truy cập :1335843