Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9

         Ngày 18/8/2020, chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc nhân kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9 cho toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động. Đồng chí Tô Xuân Quý Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ chủ trì buổi sinh hoạt.

   Ảnh: Đồng chí Tô Xuân Quý Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề ôn lại lịch sử vẻ vang 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9 
75 năm về trước, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, hơn 20 triệu người dân Việt Nam đã đứng lên khởi nghĩa, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám, lần đầu tiên, chính quyền cả nước thật sự thuộc về tay nhân dân.
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập làm chủ vận mệnh của mình.
Để làm nên cuộc cách mạng thần kỳ đó là 5.000 đảng viên và 20 triệu người dân, nhưng phía sau những con người bằng xương bằng thịt ấy còn là sức mạnh tinh thần to lớn của cả một đội ngũ đã chiến đấu vì lý tưởng cao cả, sẵn sàng hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam đã cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám đã thể hiện sức mạnh của lòng dân, thể hiện bài học đại đoàn kết, là uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng từ đường lối, chủ trương đến con người. Đây chính là cột mốc để hơn 75 năm qua, cách mạng Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách lớn, giành thắng lợi vĩ đại, đưa đất nước phát triển.
Có thể nói, thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1945 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử Cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc từ Cách mạng Tháng Tám vẫn là nội dung xuyên suốt mang tính nguyên tắc, khoa học trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.
Trước những công lao to lớn đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tích cực thi đua lập thành tích thiết thực nhằm tri ân công lao của các thế hệ đã hy sinh cho kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc bằng các hoạt động thiết thực cụ thể, như trong 8 tháng đầu năm đến nay đã thực hiện thu trên 34 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, trên 1,4 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế; chi trả trên 121 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019; phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức tập huấn về quản lý bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng; tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh; tăng cường rà soát ký mới thêm 06 hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng, nâng tổng số hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh lên 46 hợp đồng.
Ngoài ra các hoạt động thi đua lập thành tích được cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động Quỹ tích cực tham gia, các hoạt động quyên góp ủng hộ được thực hiện sôi nổi, kịp thời. Cùng cả nước thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch Covid -19 với phương châm chống dịch như chống giặc, nghiêm túc thực hiện khai báo, theo dõi y tế và hạn chế đi lại đến các vùng, địa phương có dịch, đổi mới cách làm tránh tụ tập đông người.
 Phát huy những thành tích đạt được, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ đề ra./.
 
Nguồn: Ban biên tập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Video
Thư viện ảnh
aa
QC giua
Gian hàng giá Sốc
10 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Danh bạ điện thoại
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 633
Hôm qua: 530
Đang online: 24
Tổng lượt truy cập :1316871