QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH YÊN BÁI THAM DỰ HỘI NGHỊ CỤM THI ĐUA 6 TỈNH TÂY BẮC