HÌNH ẢNH QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAO CÂY GIỐNG GIỔI GHÉP VÀ PHỐI HỢP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG “NGÀY THỨ 7 CÙNG DÂN”